مقاله ارزيابي عملکرد سيستم توام فرآيند سپتيك تانك و لاگون هوادهي براي تصفيه شيرابه زباله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۱۰۸ تا ۱۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد سيستم توام فرآيند سپتيك تانك و لاگون هوادهي براي تصفيه شيرابه زباله
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفيه بي هوازي – هوازي
مقاله شيرابه زباله
مقاله سپتيك تانك
مقاله لاگون هوادهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اين بررسي با هدف كلي تعيين کارايي سيستم توام فرآيندهاي سپتيك تانك و لاگون هوادهي جهت تصفيه شيرابه حاصل از محل دفن زباله شهرستان كرج انجام گرديد.
روش بررسي: در ابتدا، خصوصيات شيرابه مورد نظر پس از برداشت نمونه اندازه گيري گرديد. سپس پايلوت دوقسمتي بي هوازي – هوازي (سپتيک تانک و لاگون هوادهي) ساخته و راه اندازي گرديد. در مراحل بعد، تاثير تغييرات دما، زمان ماند هيدروليکي، بارگذاري COD و ميزان جريان ورودي در سپتيك تانك ولاگون هوادهي به طور جداگانه و توام مطالعه شد.
يافته ها: نتايج به دست آمده از مراحل مختلف، نمايانگر ميزان حذف COD، از ورودي معادل ۱۹۵۷۳ به ۸۴۰۱ ميلي گرم در ليتر در سپتيك تانك و به ۴۳۲ ميلي گرم در ليتر در لاگون هوادهي بود. همچنين بهترين راندمان سيستم در دبي ۲۳٫۶ ليتر در روز در سپتيك تانک و ۹٫۳ ليتر در روز در لاگون هوادهي با درصد حذف  91.2CODدرصد، به دست آمد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، در مجموع اين سيستم قادر به حذف ميزان COD بيش از ۹۰ درصد بود. بنابراين مي توان چنين بيان كرد كه سيستم بي هوازي – هوازي قادر به حذف موثر COD شيرابه و كاهش آلاينده هاي آن مي باشد.