مقاله ارزيابي عملکرد مدل SWAT در حوضه آبريز زاينده رود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حفاظت آب و خاك (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۴۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد مدل SWAT در حوضه آبريز زاينده رود
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدل SWAT
مقاله اعتبارسنجي
مقاله واسنجي
مقاله رودخانه زاينده رود
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آبابايي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي ملايوسف تيمور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
حيات استان اصفهان وابسته به زاينده رود مي باشد. بنابراين حفظ کيفيت و کميت آب اين رودخانه داراي اهميت فراوان است. در اين راستا، اولين قدم براي اتخاذ شيوه هاي صحيح و پايدار مديريت منابع آب زاينده رود، کسب آگاهي مستمر از وضعيت کمي و کيفي آب، تغييرات زماني و مکاني آن و بالاخره مشخص نمودن منابع اصلي و انواع آلوده کننده هاي آب رودخانه مي باشد. يكي از مدل هايي كه به اين منظور در سطح بين المللي مورد استفاده گسترده قرار دارد، مدل SWAT مي باشد. اولين گام در استفاده از اين مدل ها، اثبات توانايي آن ها در شبيه سازي چرخه آبي حوضه است. هدف اصلي از انجام پژوهش حاضر، ارزيابي عملكرد مدل SWAT در رابطه با شبيه سازي دبي جريان رودخانه زاينده رود مي باشد. در مرحله اول، مدل با استفاده از اندازه گيري هاي شدت جريان در ۴ ايستگاه قلعه شاهرخ، سد زاينده رود، پل كله و ورزنه واسنجي گرديد که با توجه به پارامترهاي ضريب راندمان (COE) بين ۶۰٫۲-۸۰٫۱ درصد، راندمان NS بين ۵۹٫۴-۷۹ درصد و ضريب همبستگي (R2) بين ۷۲٫۶-۸۲ درصد و با توجه به نتايج بررسي هاي گذشته و كيفيت داده هاي استفاده شده در اين پژوهش، قابل قبول ارزيابي گرديد. در مرحله اعتبارسنجي، مقادير ضريب راندمان، راندمان NS و ضريب همبستگي به ترتيب در حدود ۶۰٫۴، ۶۰٫۱-۶۹-۱ و ۶۴٫۷-۷۰٫۸ درصد براي ايستگاه هاي مختلف برآورد شدند. بهترين نتايج در ايستگاه پل كله و ضعيف ترين نتايج در ايستگاه قلعه شاهرخ به دست آمد. نتايج کلي واسنجي نشان مي دهد که مدل SWAT مي تواند ابزار مناسبي در رابطه با شبيه سازي شدت جريان رودخانه باشد.