مقاله ارزيابي عملکرد نوارهاي پيچيده شده درافزايش انتقال حرارت چگالشي و تاثير آن برميزان افت فشار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۸ در دانشکده فني دانشگاه تهران از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عملکرد نوارهاي پيچيده شده درافزايش انتقال حرارت چگالشي و تاثير آن برميزان افت فشار
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال حرارت
مقاله چگالش
مقاله افت فشار
مقاله نوارپيچيده شده
مقاله نسبت پيچش
مقاله R-134a

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان بهابادي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دراين تحقيق به بررسي افزايش انتقال حرارت توسط نوارهاي پيچيده شده در داخل کندانسور و تاثير همزمان آن بر ميزان افت فشار چگالشي مبرد R-134a پرداخته مي شود. هدف از اين آزمايش رسيدن به بالاترين ميزان انتقال حرارت در افت فشار بهينه مي باشد. بدين منظور يک سيکل تبريد تراکمي بخار طراحي، ساخته و نصب شد. كندانسور تحت آزمايش يك مبدل حرارتي دو لوله اي بوده كه قطر داخلي لوله مياني که مبرد R-134a در آن جريان دارد برابر ۱۰٫۷ mm و قطر خارجي اين لوله برابر ۱۲٫۷ mm و طول آن ۱٫۰۴ m مي باشد. به طور كلي تعداد ۲۱۶ اجرا بر روي يك لوله صاف و چهار لوله مجهز به نوار پيچيده شده با نسبت هاي پيچش ۶، ۹، ۱۲، و ۱۵ صورت مي پذيرد. اين آزمايش ها براي ۶ سرعت جرمي متفاوت ۵۶٫۴۴، ۶۹٫۴۹، ۸۲٫۳۸، ۹۶٫۲۵، ۱۱۳٫۳۲، و ۱۳۰٫۹ kg/m2s انجام مي گردد. پس از جمع آوري کليه داده ها و بررسي آن ها مشاهده شد که نوارهاي پيچيده شده در بهترين حالت (نسبت پيچش۶ ) ميزان انتقال حرارت را تا ۴۰% نسبت به لوله صاف افزايش داده و ميزان افت فشاررا نيز در بدترين حالت (نسبت پيچش ۶) تا ۲۴۰% نسبت به لوله صاف افزايش مي دهند. هم چنين اين نتيجه حاصل شد که بهترين عملکرد مربوط به نوار با نسبت پيچش ۹ مي باشد که در حين بهبود انتقال حرارت بيشتر، کمترين تاوان افت فشار را متحمل مي شود.