مقاله ارزيابي عوامل موثر بر بازگشت به کار متعاقب نخستين انفارکتوس حاد ميوکارد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عوامل موثر بر بازگشت به کار متعاقب نخستين انفارکتوس حاد ميوکارد
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انفارکتوس ميوکارد
مقاله بازگشت به کار
مقاله ارزيابي ظرفيت کار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميري ريگي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي صابر
جناب آقای / سرکار خانم: سزاوار سيدهاشم
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي لاكه مازيار
جناب آقای / سرکار خانم: عطارچي ميرسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: انفارکتوس حاد ميوکارد يکي از دلايل شايع بستري در بيمارستان و مرگ و مير در جوامع صنعتي محسوب مي شود. اين اختلال در برخي کارگران باعث از کارافتادگي و يا ناتواني در انجام بعضي کارها مي شود. هدف اين مطالعه بررسي ميزان بازگشت به کار و شناسايي متغيرهاي دموگرافيک، شغلي و باليني مي باشد.
روش کار: در يک مطالعه ۳۸۴ بيمار که بين سال هاي ۸۵ تا ۸۷ با تشخيص انفارکتوس حاد ميوکارد در بيمارستان حضرت رسول اکرم (ص) بستري شده بودند مورد بررسي قرار گرفته و اطلاعات مربوط به بازگشت به کار به صورت مصاحبه تلفني استخراج شدند. اطلاعات لازم در مورد متغيرهاي دموگرافيک، شغلي و باليني بيماران از پرونده پزشکي آنها جمع آوري شد.
يافته ها: ۳۰۳ نفر (%۷۹) از بيماران به کار برگشتند. ميانگين مدت زمان بازگشت به کار برابر ۲٫۲۳ ماه بود (انحراف معيار ۲٫۲). عوامل پيش گويي کننده بازگشت به کار عبارت بودند از سن، طول مدت بستري، ميزان کسر جهشي بطن چپ، سابقه ديابت، رخداد آنژين بعد از انفارکتوس ميوکارد در بيمارستان و انجام عمل باي پس کرونر(p<0.05) .
نتيجه گيري: بازگشت به کار متعاقب انفارکتوس حاد ميوکارد تحت تاثير عوامل باليني، دموگرافيک، روحي-رواني و شغلي مي باشد. علاوه بر توجه به عوامل باليني و عوامل دموگرافيک، بررسي عوامل شغلي به طور دقيق از جمله نوع شغل و انرژي مورد نياز آن و بررسي تناسب آن با وضعيت باليني فرد در بازگشت به کار موفقيت آميز، تاثيرگذار مي باشد.