مقاله ارزيابي عوامل کليدي موفقيت استراتژي مديريت ارتباط با مشتري در صنعت نساجي (با رويکرد فازي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در فناوري نساجي (علوم و تكنولوژي نساجي) از صفحه ۶۷ تا ۸۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي عوامل کليدي موفقيت استراتژي مديريت ارتباط با مشتري در صنعت نساجي (با رويکرد فازي)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت ارتباط با مشتري
مقاله عوامل کليدي موفقيت
مقاله استراتژي
مقاله سلسله مراتبي فازي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كرامتي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: نيك زادشهريور مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اغلب شرکت هاي نساجي مديريت ارتباط با مشتري(CRM)  را يک راه حل تکنولوژيکي براي مسايل موجود در زمينه هاي خاص مي دانند که همراه با فعاليت هاي غير هماهنگ شده مي باشد. در همين راستا به علت کارکردهاي انساني، تکنولوژي و فرآيندي CRM، شرکت ها تصميم به پياده سازي  CRMمي گيرند که بايستي همراه با استراتژي خاص باشد.
در اين مقاله شاخص ها و معيارهايي که به عنوان عوامل کليدي موفقيت  (CSFs)در بکارگيري مديريت ارتباط با مشتري در صنعت نساجي حايز اهميت مي باشند با در نظر گرفتن سه جنبه کليدي عامل انساني، تکنولوژي، فرآيندها تعيين شده اند و با استفاده از عوامل کليدي موفقيت پرسش نامه اي بر اساس جدول مقايسات زوجي و مجموعه اعداد فازي طراحي گرديده که توسط هفت مدير بازاريابي شرکت هاي نساجي پاسخ داده شده اند. سپس جداول در چارچوب روش سلسله مراتبي فازي (AHP Fuzzy) مورد تجزيه تحليل قرار گرفتند و اولويت بندي ميان عوامل کليدي موفقيت تعيين گرديد. در نهايت هدف اصلي که اين تحقيق به آن پرداخته است، توضيح و تعيين اعتبار مدلي بر اساس عوامل کليدي موفقيت مي باشد که رهنمودي براي پياده سازي و ارزيابي استراتژي مديريت ارتباط با مشتري در صنعت نساجي باشد.