مقاله ارزيابي فرهنگ سازماني نيروي انتظامي و مقايسه آن با دانشگاه علوم پزشکي، سازمان دارايي و کشتي سازي: مدل ارزش هاي رقيب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۳۱ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فرهنگ سازماني نيروي انتظامي و مقايسه آن با دانشگاه علوم پزشکي، سازمان دارايي و کشتي سازي: مدل ارزش هاي رقيب
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله مدل ارزش هاي رقيب
مقاله نيروي انتظامي
مقاله سازمان دارايي
مقاله دانشگاه علوم پزشکي بوشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهبندرزاده حميد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي يگانه رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن پور ندا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله تلاش مي شود فرهنگ سازماني حاکم بر چهار سازمان دولتي در شهرستان بوشهر (نيروي انتظامي، دانشگاه علوم پزشکي، اداره ماليات و دارايي و کشتي سازي شهيد محلاتي) که از نظر کاري ماهيت کاملا متفاوتي را از هم دارند، نوع فرهنگ سازماني حاکم بر آنان تعيين شود، هدف اصلي اين خواهد بود که مشخص شود فرهنگ سازماني نيروي انتظامي با ماهيت کاري خاص و متفاوتي که در مقايسه با اين سازمان ها دارد با کدام يک مشابه و با کدام يک متفاوت است. براي بررسي فرهنگ سازماني سازمان هاي مورد مطالعه از مدل ارزش هاي رقيب استفاده شده است که بر اساس اين مدل فرهنگ هاي سازماني به چهار دسته، فرهنگ سلسله مراتبي، بازار، قبيله اي و ادهوکراسي بخش بندي مي شود. با توجه به مطالعات انجام شده توسط پژوهشگران هر کدام از انواع فرهنگي مدل مورد نظر ويژگي هاي متفاوتي دارند که باعث تمايز آنها از يکديگر مي شود. با توجه به داده هاي گردآوري شده از اين سازمان ها مشخص شد که فرهنگ غالب بر سازمان دارايي سلسله مراتبي، دانشگاه علوم پزشکي قبيله اي، کشتي سازي شهيد محلاتي قبيله اي و نيروي انتظامي سلسله مراتبي بوده است. که با توجه به هدف اوليه پژوهش مشخص شد که نيروي انتظامي از نظر فرهنگ سازماني مشابه سازمان دارايي و امور مالياتي و متفاوت از دانشگاه علوم پزشکي و کشتي سازي مي باشد.