مقاله ارزيابي فضاي كسب و كار صنعتي ايران در حمايت از بخش خصوصي با رويكرد كارت امتيازي متوازن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۳۷ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فضاي كسب و كار صنعتي ايران در حمايت از بخش خصوصي با رويكرد كارت امتيازي متوازن
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فضاي کسب و کار
مقاله بخش خصوصي
مقاله کارت امتيازي متوازن
مقاله تحليل سلسله مراتبي فازي
مقاله TOPSIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري اسكندري ميثم
جناب آقای / سرکار خانم: علي احمدي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خالقي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود نظامهاي دقيق، جامع و معتبر مديريت عملكرد، بعنوان يكي از شاخصه هاي توسعه يافتگي سازمانها و جوامع، مرهون و نيازمند فراهم سازي زير ساختها و الزامات ويژه اي است كه خصوصا در سطح دستگاه هاي دولتي، ايجاد، حفظ و گسترش آنها محتاج برنامه ريزي، عزم و حمايتي گسترده مي باشد. در اين مقاله هدف استفاده از يك رويكرد تلفيقي از تحليل سلسله مراتبي فازي و كارت امتيازي متوازن براي ارزيابي فضاي كسب و كار صنعتي در ايران مي باشد. در بخش نخست وضعيت موجود و مطلوب فضاي كسب و كار در ايران بررسي و در ادامه نتايج مطالعات موسسه مطالعات اقتصادي بر اساس مدل كارت امتيازي متوازن در چهارجنبه؛ مالي، مشتري، فرآيندهاي داخلي، و رشد و يادگيري دسته بندي و تحليل مي گردند. شا خص هاي استخراجي پس از تحليل وضعيت موجود فضاي كسب و كار ايران و چالش هاي پيش روي اين بخش، با تحليل فرآيند سلسله مراتبي فازي وزن دار گرديده و متناسب با آنها راهبردهايي براي توانمندسازي بخش خصوصي با نظرخواهي از خبرگان طراحي و ۶۲ راهبرد كلان شناسايي و سپس جهت انتخاب موثرترين راهبردها از روش TOPSIS جهت اولويت بندي استفاده و با نظرخواهي در نهايت ۱۶ راهبردكلان انتخاب گرديد. متناسب با راهبردهاي فوق راهكارهاي اجرايي و عملياتي با مصاحبه با خبرگان و مطالعات كتابخانه اي استخراج و به علت حجم بالاي اين راهكارها جهت شناسايي موثرترين راهكارها، خبرگاني از سازمانهاي توسعه اي وابسته به وزارت صنايع و معادن انتخاب (در مجموع ۳۰ نفر از هر سازمان ۵ نفر) و با طراحي پرسشنامه هايي مهمترين راهكارها با بيشترين جامعه آماري و قابل اجرا كه در مجموع ۶۴ راهكار كلان بوده، انتخاب گرديد.