مقاله ارزيابي فعاليت ضد باکتريايي عصاره هيدروالکلي ميوه بلوط ايراني در روش انتشار ديسک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در گياهان دارويي از صفحه ۲۶ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فعاليت ضد باکتريايي عصاره هيدروالکلي ميوه بلوط ايراني در روش انتشار ديسک
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بلوط ايراني
مقاله ضدباکتريايي
مقاله عصاره
مقاله انتشار ديسک
مقاله سوکسله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: خيامي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي وحيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: در نتيجه استفاده بي رويه از داروهاي ضدميکروبي در درمان بيماري هاي عفوني، مقاومت ميکروارگانيسم ها در برابر خيلي از آنتي بيوتيک ها توسعه يافته است و يک نياز براي توسعه داروهاي ضدميکروبي وجود دارد. يک راه استفاده از گياهان دارويي محلي مي باشد که يک منبع غني از عوامل ضد ميکروبي نوين را ارايه مي دهند.
هدف: به دليل افزايش سريع مقاومت آنتي بيوتيکي، اثرات جانبي داروهاي شيميايي، خواص ضدباکتريايي بلوط ها و دلايل ديگر، اين مطالعه انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه اثر ضد باکتريايي عصاره هيدروالکلي ميوه بلوط ايراني ارزيابي شده و با تعدادي از آنتي بيوتيک هاي رايج مقايسه شده است. عصاره گيري از ميوه هاي آسياب شده بلوط که پوست آن ها جدا شده بود به وسيله نسبت هاي مساوي از آب و اتانول و در دستگاه سوکسله صورت گرفت. اثر عصاره حاصل در سه غلظت (۲۵، ۵۰ و ۷۵ ميلي گرم/ ميلي ليتر) و با استفاده از روش انتشار ديسک بر روي سه باکتريStaphylococcus aureus ، Staphylococcus epidermidis وEscherichia coli  مورد آزمايش قرار گرفت.
نتايج: نتايج نشان داد که اثر عصاره بر روي باکتري ها وابسته به غلظت بوده است. در مقايسه با آنتي بيوتيک ها نيز اثر غلظت
 75mg/mlعصاره بر روي S. aureus مشابه جنتامايسين، کمتر از کانامايسين و بيشتر از توبرامايسين بوده است. همچنين اين غلظت از عصاره داراي اثري مشابه کانامايسين، بيشتر از جنتامايسين و کمتر از توبرامايسين بر روي  S. epidermidisبوده است. اين اثر بر روي E. coli کمتر از جنتامايسين و کانامايسين ولي در مقايسه با توبرامايسين بيشتر بوده است.
نتيجه گيري: نتايج نشان مي دهد که بلوط ايراني داراي ترکيباتي با خصوصيات ضدباکتريايي مي باشد.