مقاله ارزيابي فلسفي و دلالت هاي سياستگذارانه تاثيرات چهارمين موج توسعه علمي و فناورانه بر فرهنگ و جامعه: ملاحظاتي از ديدگاه عقلانيت نقاد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در سياست علم و فناوري از صفحه ۳۳ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فلسفي و دلالت هاي سياستگذارانه تاثيرات چهارمين موج توسعه علمي و فناورانه بر فرهنگ و جامعه: ملاحظاتي از ديدگاه عقلانيت نقاد
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علوم و فناوري هاي همگرا
مقاله چهارمين موج توسعه علمي و فناورانه
مقاله علوم و فناوري نانو
مقاله علوم و فناوري زيستي
مقاله علوم و فناوري اطلاعاتي
مقاله علوم و فناوري شناختي
مقاله فرهنگ
مقاله کرامت انساني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پايا علي
جناب آقای / سرکار خانم: كلانتري نژاد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزيابي نقادانه تحولات اجتماعي و تاثيرات متقابل عواملي که در صحنه حيات آدمي، احوال و شيوه زيست افراد و جوامع را شکل مي دهند از دغدغه هاي اصلي آن دسته از متفکران معاصر است که مي کوشند از ابزارهاي نظري براي راهگشايي در حوزه هاي عملي بهره بگيرند. در مقاله حاضر کوشش شده است به شيوه اي انتقادي و از ديدگاه ملاحظات فلسفي- نظري متکي به رويکرد عقلانيت نقاد و با تکيه به داده ها و اطلاعات تجربي، برخي آثار و عوارض فرهنگي- اجتماعي تغييرات گسترده اي که به علت پيشرفت بيسابقه علوم و فناوري هاي مدرن در حال پديدار شدن است، مورد ارزيابي قرار گيرد. در بخش نخست مقاله توضيحاتي در باره چهارمين موج توسعه علمي و فناورانه ارايه مي گردد. در بخش دوم برخي تبعات پيشرفت هايي که در زمينه اين علوم و فناوري حاصل شده و يا در حال حصول است بر فرهنگ و جامعه بررسي خواهد شد. توجه اصلي اين پژوهش فلسفي ناظر به گزينه هايي است که در برابر انسان مدرن و در ارتباط با تحولات بي وقفه علوم و فناوري-هاي جديد قرار دارد. در سومين بخش مقاله شماري از آموزه هاي سياستگذارانه براي دست اندرکاران سياست ها و سياستگذاري ها در ارتباط با تاثيرات موج چهارم توسعه علمي و فناورانه بر اجتماع و فرهنگ در ايران ارايه شده است.