مقاله ارزيابي فني و اقتصادي سيستم مديريت اتفاقات در شبکه توزيع شهري ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مهندسي برق و مهندسي کامپيوتر ايران از صفحه ۱۸۹ تا ۱۹۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي فني و اقتصادي سيستم مديريت اتفاقات در شبکه توزيع شهري ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم مديريت اتفاقات
مقاله سيستم اتوماسيون
مقاله ارزيابي فني
مقاله ارزيابي اقتصادي
مقاله شبکه توزيع شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقي فام محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عليشاهي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تقريبا ۷۰ درصد خاموشي هاي شبکه برق به خاطر رخداد خطا در شبکه توزيع ولتاژ متوسط مي باشد. بنابراين با به کارگيري روش هاي مناسب جهت مديريت اتفاقات، ميزان خاموشي ها به ميزان گسترده اي کاهش مي يابد. تا کنون نحوه اجراي سيستم مديريت اتفاقات در کشور ايران بر اساس روش سعي و خطا و با استفاده از تجربيات اپراتورها بوده است. گسترش روزافزون شبکه هاي توزيع موجب شده تا ديگر امکان استفاده از روش هاي سنتي مديريت اتفاقات ميسر نباشد. از طرفي روش اجراي سيستم مديريت اتفاقات بستگي به نوع بار، حساسيت بارها، نوع شبکه از لحاظ تراکم جمعيت، تراکم بار، شهري يا روستايي دارد. لذا در اين مقاله ابتدا يک ارزيابي فني براي اجراي روش هاي مديريت اتفاقات در شبکه هاي توزيع ايران صورت گرفته است و سپس يک ارزيابي اقتصادي جهت اجراي سيستم مديريت اتفاقات در شبکه شهري با تراکم جمعيت بالا صورت گرفته است. براي اين کار يک شبکه نمونه از منطقه افسريه تهران انتخاب شده است.