مقاله ارزيابي قدرت الگوهاي مختلف اقتصادسنجي براي پيش بيني قيمت گندم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۲۳۹ تا ۲۶۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي قدرت الگوهاي مختلف اقتصادسنجي براي پيش بيني قيمت گندم
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله الگوي ساختاري
مقاله الگوي سري زماني
مقاله الگوهاي اقتصادسنجي
مقاله ARIMA
مقاله خودکفايي
مقاله معيارهاي ارزيابي عملکرد
مقاله الگوهاي آتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحيمي بدر بيتا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گندم به عنوان يکي از محصولات اساسي کشاورزي سلاحي کارآمد در مناسبات سياسي و جهاني است که روز به روز بر اهميت راهبردي آن افزوده مي شود. در اين نوشتار با توجه به رسالت بسيار سنگين تامين امنيت غذايي و خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي از جمله گندم در سند ملي توسعه بخش کشاورزي در برنامه چهارم و نقش انکار ناپذير قيمت در اين مورد، ضمن تصريح و انتخاب الگوي مناسب، اقدام به پيش بيني قيمت اين محصول در دوره ۹۰ -۱۳۸۸ خواهد شد. براي اين منظور قدرت پيش بيني انواع الگوهاي ساختاري و سري زماني بر اساس معيارهاي متداول، مورد ارزيابي و مقايسه قرار مي گيرد. داده هاي مورد استفاده در اين تحقيق شامل قيمتهاي سالانه سرمزرعه و تضميني گندم و برنج و ميزان موجودي گندم در پايان سال در دوره
۸۷- ۱۳۴۵ است که از گزارشات وزارت جهاد کشاورزي و بانک مرکزي استخراج شده است. نتايج پژوهش مويد برتري الگوهاي سري زماني (ريشه واحد و (ARIMA براي پيش بيني قيمت گندم در دوره مورد بررسي است.