مقاله ارزيابي كارآيي كارگاه هاي خدمات بهداشت و درمان كشور با استفاده از روش برنامه ريزي خطي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كارآيي كارگاه هاي خدمات بهداشت و درمان كشور با استفاده از روش برنامه ريزي خطي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارآيي
مقاله برنامه ريزي خطي
مقاله كارگاههاي خدمات بهداشت و درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقيه نصيري مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي بغدادآباد محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: بر اساس تعاريف مختلف، نسبت خروجي به ورودي هر بنگاه را کارآيي آن بنگاه گويند. بطور کلي به منظور ارزيابي کارآيي دو دسته روش وجود دارد که عبارتند از: روشهاي پارامتري و روشهاي ناپارامتري، در اين مطالعه با توجه به روشهاي ناپارامتري که برپايه تکنيک هاي برنامه ريزي خطي استوار است، و به طور خاص از روش تحليل پوششي داه ها که جزو اين دسته از روشها به شمار مي آيد به ارزيابي کارآيي كارگاه هاي خدمات بهداشت و درمان کشور پرداخته شده است. مزيت عمده روش تحليل پوششي داده ها نسبت به ساير روشهاي موجود براي ارزيابي کارآيي بنگاهها، اين است که مي توان به وسيله آن کارآيي بنگاه هاي که داراي چند ورودي و چند خروجي مي باشند را ارزيابي نمود.
روش کار: بر اين اساس با استفاده از روش تحليل پوششي دادهها (برنامه ريزي خطي) و در نظر گرفتن ورودي ها و خروجي هاي كارگاه هاي خدمات بهداشت و درمان در طي سال ۱۳۸۵، ارزيابي کارآيي آن ها با دو فرض بازدهي ثابت نسبت به مقياس و بازدهي متغير نسبت به مقياس ارايه مي گردد.
نتايج: نتايج نشان مي دهد كه با فرض اول، استان هاي: بوشهر، فارس، كرمان، مازندران و يزد از بيشترين کارآيي برخوردار بوده و متوسط کارآيي تحت اين فرض ۰٫۸۰ مي باشد، لذا عملا کارگاه هاي بهداشتي کشور ۲۰ درصد زير ظرفيت عمل مي نمايد. با در نظر داشتن فرض دوم، استان هاي: ايلام، چهار محال و بختياري، سمنان و كهكيلويه و بويراحمد نيز به جمع استان هاي کارآ مي پيوندند که متوسط کارآيي تحت اين فرض ۰٫۸۵ مي شود، که در اين حالت ظرفيت بلا استفاده کارگاه هاي بهداشتي کشور ۱۵ درصد خواهد بود.
نتيجه گيري: در مجموع مي توان بيان داشت بر اساس يافته هاي اين تحقيق كارگاه هاي خدمات بهداشت و درمان در استانهاي کشور براي ارتقا کارآيي خود و استفاده حداکثر از ظرفيتهاي موجود بايد عملکرد استان چهارمحال و بختياري را الگوي خود قرار دهند.