مقاله ارزيابي كارآيي چند علف كش براي كنترل علف هاي هرز نخود (.Cicer arietinum L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در (نيمه اول) ۱۳۸۹ در پژوهش هاي حبوبات ايران از صفحه ۱۹ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كارآيي چند علف كش براي كنترل علف هاي هرز نخود (.Cicer arietinum L)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايمازتاپير
مقاله پرومترين
مقاله سيمازين
مقاله فومسافن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيدكريم
جناب آقای / سرکار خانم: ثابتي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: بزازي داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فقدان علف كش براي کنترل علف هاي هرز پهن برگ از جمله مهم ترين چالش هاي زراعت نخود در کشور ايران است. آزمايش ارزيابي كارآيي چند علف كش براي كنترل علف هاي هرز كشت نخود طي سال زراعي ۸۵-۱۳۸۴ در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با ۱۲ تيمار و چهار تكرار در استان هاي لرستان، کرمانشاه، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل كاربرد پيش رويشي سيمازين، پرومترين و مخلوط آنها، كاربرد پيش رويشي و پس رويشي فومسافن، كاربرد پيش كاشت آميخته با خاك، پيش رويشي و پس رويشي ايمازتاپير، كاربرد پيش كاشت آميخته با خاك و پس رويشي پنديمتالين، كاربرد پس رويشي پيريديت و شاهد عاري از علف هرز بود. كاربرد ايمازتاپير به صورت هاي پيش كاشت آميخته با خاك و پيش رويشي به مقدار يك ليتر در هكتار و پس رويشي به مقدار ۷/۰ ليتر در هكتار با وجود تاثير كنترلي مناسب روي علف هاي هرز (کاهش ۸۰ درصدي تراکم علف هاي هرز) اثرات گياه سوزي شديدي روي نخود بر جاي گذاشت. كاربرد پس رويشي پيريديت، كاربرد پيش رويشي فومسافن، كاربرد پيش رويشي سيمازين و كاربرد پيش رويشي مخلوط سيمازين+پرومترين، برترين تيمارهاي علف كش به لحاظ حداقل اثرات گياه سوزي روي نخود و داشتن تاثير كنترلي مناسب روي گونه هاي علف هرز بود. كاربرد پيش رويشي فومسافن ضمن كنترل نسبتا مناسب علف هاي هرز (کاهش ۸۸ درصدي توليد زيست توده علف هاي هرز) فاقد اثرات گياه سوزي مشهود روي نخود بود. از اين رو با توجه به محدود بودن طيف علف كش هاي قابل استفاده براي كشت نخود مي توان آن را به صورت پيش رويشي براي كنترل علف هاي هرز اين محصول به كار برد.