مقاله ارزيابي كارايي با تلفيق دو نظام اندازه گيري BSC و DEA که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در پژوهشگر (مديريت) از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كارايي با تلفيق دو نظام اندازه گيري BSC و DEA
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارت امتيازي متوازن (BSC)
مقاله تحليل پوششي داده ها (DBA)
مقاله ارزيابي عملكرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي سيداسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: آريانژاد ميربهادرقلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده لطفي فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: ابن الرسول سيداصغر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روشهاي متداول ارزيابي عملكرد قبلي عمدتا بر جنبه هاي مالي سازمان توجه داشتند و شاخص هاي خود را حول آن متمركز كرده بودند ولي كارت امتيازي متوازن شاخص هاي خود را به چهار چشم انداز مالي؛ فرآيندها؛ مشتري و يادگيري و رشد نيروي انساني توسعه داده و به دنبال ايجاد توازني بين اهداف مالي به عنوان نتيجه عملكرد گذشته (شاخص هاي گذشته نكر) و سه شاخص ديگر (شاخص هاي آينده نگر) است.
اندازه گيري راندمان يا کارايي هميشه يکي از مباحث مهم مديريت بوده استو مدلهايDEA ، ميزان توانايي هر واحد تصميم گيرنده (DMU) در تبديل وروديها به خروجيها را ارزيابي مي کند که اين ميزان توانايي، کارايي ناميده مي شود. در اين مقاله يك مدل تلفيقي DEA و BSC ارايه گرديد كه وروديها و خروجيها از كارت امتيازي متوازن استخراج مي شوند. و همچنين كاربرد مدل مذكور را براي سرپرستي يكي از بانكهاي ايران مورد بررسي نموده و نتايج را در قالب جداولي بيان شده است.