مقاله ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در شهر قزوين با استفاده از ابزار ليب كوال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۷ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي عمومي وابسته به نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور در شهر قزوين با استفاده از ابزار ليب كوال
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله كتابخانه هاي عمومي
مقاله كاربران
مقاله كيفيت خدمات
مقاله ابزار ليب كوآل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: حسن‌ زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف ارزيابي كيفيت خدمات كتابخانه هاي عمومي شهر قزوين با استفاده از ابزار ليب كوآل انجام گرفته است. در اين پژوهش براي گردآوري داده ها از پرسشنامه ليب كوآل استفاده شده است. اين پرسشنامه ابزاري استاندارد است كه به ارزيابي كيفيت خدمات از ديد كاربران مي پردازد. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه سطح خدمات دريافتي كاربران در برخي گويه ها از حداقل سطح مورد انتظار آنها بيشتر مي باشد، اما حداكثر سطح انتظارات آنها را برآورده نكرده است. همچنين يافته هاي پژوهش نشان داد كه اين كتابخانه ها در بعد تاثيرگذاري خدمات نسبت به ساير ابعاد ضعيف تر مي باشند، بطوري كه منابع آنها حداقل سطح انتظارات كاربران را نيز برآورده نساخته است. نتايج حاصل از تحليل عاملي، پنج عامل را كه در ارزيابي كيفيت خدمات توسط كاربران بيشترين تاثير را داشته اند شناسايي كرده است كه تمايل و علاقه كارمندان به ارايه خدمت و وجود منابع و دسترس پذير بودن آنها، از عواملي است كه پاسخگويي كاربران را در ارزيابي اين نوع كتابخانه ها تحت تاثير قرار داده است. در نهايت با استفاده از يافته هاي بدست آمده و به منظور ارتقا سطح كيفيت خدمات در اين نوع از كتابخانه ها راهكارها و پيشنهادهايي ارايه شده است.