مقاله ارزيابي كيفيت و خصوصيات فيزيكوشيميايي روغن كرچك در آذربايجان شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۶۹ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي كيفيت و خصوصيات فيزيكوشيميايي روغن كرچك در آذربايجان شرقي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آذربايجان شرقي
مقاله خصوصيات فيزيكوشيميايي
مقاله روغن
مقاله دانه ي كرچك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميدبيگي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: عليرضالو ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: عليرضالو كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي نوده فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كاربردهاي متعدد روغن كرچك به دليل خصوصيات فيزيك و شيميايي منحصر به فرد آن، در صنايع دارويي، شيميايي، بهداشتي، آرايشي، بيوديزل و اخيرا در صنايع غذايي باعث شده است تا پژوهش هاي زيادي روي آن انجام بگيرد. در اين تحقيق كيفيت، محتواي روغن و خصوصيات فيزيك و شيميايي روغن كرچك در منطقه آذربايجان شرقي مورد مطالعه قرار گرفت. در نمونه هاي آناليز شده محتواي روغن (۵۲-۳۵%)، رطوبت (۰٫۷ ۰٫۳-%)، ضريب شكست (۱٫۴۲-۱٫۴۰۴)، ميزان كلروفيل (۰٫۱۷-۰٫۳۹mg Pheophytin.kg Oil)، عدد اسيدي(۰٫۲-۰٫۹ mg NaOH/g Oil) ، عدد پروكسيد (۰-۰٫۰۱۲ meq O2/Kg Oil) ، عدد صابوني (۱۶۷-۱۷۸٫۵ mg KOH/g) و عدد يدي (۷۵-۸۶ g I2/100 g) بودند. روغن كرچك هاي حاصل از مناطق مختلف از لحاظ محتواي روغن، ميزان رطوبت، كلروفيل، عدد اسيدي، عدد صابوني و عدد يدي در سطح (p<0.05) اختلاف معني داري را نشان دادند اما از لحاظ ميزان ضريب شكست و عدد پروكسيد در سطح (p<0.05) داراي اختلاف معني داري نبودند. از لحاظ محتواي روغن، منطقه مرند داراي بيشترين عملکرد بود. اين تحقيق اولين گزارش از بررسي محتواي روغن و خصوصيات فيزيک و شيميايي روغن استخراجي از دانه هاي کرچک برداشت شده از نواحي مختلف آذربايجان شرقي است.