مقاله ارزيابي مالي طرح تجديد نظر اول سري يك جنگل آموزشي و پژوهشي دكتر بهرام نيا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۵۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مالي طرح تجديد نظر اول سري يك جنگل آموزشي و پژوهشي دكتر بهرام نيا
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي
مقاله نرخ بهره
مقاله نرخ بازده داخلي
مقاله جنگل شصت كلاته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رحيم زاده اسرين
جناب آقای / سرکار خانم: معيري محمدهادي
جناب آقای / سرکار خانم: دريجاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدعلي پورملكشاه علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل ها به عنوان بخشي از منابع طبيعي تجديد شونده در رشد اقتصادي يک کشور نقش قابل توجهي دارند. به منظور استفاده از اين ثروت ملي، بهره برداري از جنگل ها در قالب طرح هاي جنگل داري به مجريان واگذار مي شود. ارزيابي پس از اجراي اين گونه طرح ها يكي از ضروريات مي باشد. هدف پژوهش حاضر ارزيابي طرح تجديد نظر اول جنگل آموزشي و پژوهشي دکتر بهرام نيا (شصت کلاته گرگان)، با استفاده از مبالغ واقعي هزينه ها و درآمدها و ارزش اموال منقول مجري در ابتداي دوره (۱۳۷۶) و انتهاي دوره (۱۳۸۵) مي باشد. بدين منظور با بهره گيري از خالص ارزش پروژه اقدام به ارزيابي پس از اجرا و برآورد نرخ بازده داخلي طرح گرديد. يافته ها نشان داد که بيش از ۹۹ درصد درآمدها مربوط به فروش فرآورده هاي چوبي مي باشد. هزينه ها  و درآمدها با نوساناتي در طول ۱۰ سال روند افزايشي را نشان مي دهد. هزينه هاي پرسنلي با ميانگين ۳۶٫۵ درصد بالاترين رتبه، عوارض و بهره مالکانه با ۲۴٫۱ درصد در رتبه دوم و هزينه تهيه، تبديل و حمل با ۱۹٫۱ درصد رتبه سوم هزينه ها را به خود اختصاص داده اند. جاده سازي، ماشين آلات، اداري و متفرقه در رتبه هاي بعد قرار داشته اند. از مجموع درآمد فروش چوب ۵۴٫۷ درصد مربوط به فروش چوب هاي صنعتي مي باشد که ناشي از بهاي بالاتر هر مترمکعب اين فرآورده ها مي باشد. بر اساس نتايج حاصل از ارزيابي مالي طرح، نرخ بازده داخلي معادل ۴۱٫۱۲ درصد برآورد گرديد که بالاتر بودن آن از نرخ هاي رايج بهره بانکي، سودآوري طرح را نشان مي دهد. در پايان راهکارهايي در راستاي کاهش هزينه ها و افزايش درآمدها به منظور بهبود وضعيت موجود به برنامه ريزان اين عرصه پيشنهاد گرديد.