مقاله ارزيابي محيط زيستي چرخه حيات سامانه مديريت پسماند شهري (مطالعه موردي: شهر مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۲۰۸ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي محيط زيستي چرخه حيات سامانه مديريت پسماند شهري (مطالعه موردي: شهر مشهد)
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي چرخه حيات
مقاله پشتيبان تصميم گيري
مقاله مديريت پسماند شهري
مقاله شهر مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: سلمان ماهيني عبدالرسول
جناب آقای / سرکار خانم: خراساني نعمت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پسماند از توليدات غيرقابل اجتناب هر جامعه و مديريت پسماند يكي از نيازهاي اصلي آن جامعه است. از اين رو، استقرار سامانه مديريت پسماند ضروري است. در سيستم مديريت مواد زايد جامد، با توجه به ميزان توليد و تركيب پسماند، گزينه هاي مختلفي براي مديريت آن وجود دارد كه علاوه بر هزينه هاي اقتصادي، بار محيط زيستي مختلفي در بر دارند. انتخاب گزينه هاي مناسب تر نياز به ابزارهاي پشتيبان تصميم گيري دارد. ارزيابي چرخه حيات يكي از اين ابزارهاي پشتيبان تصميم گيري مي باشد كه در دهه اخير معرفي شده و مورد استفاده قرار گرفته است. در مطالعه حاضر، از اين رويكرد به منظور بررسي وضعيت حاضر سامانه مديريت پسماند شهر مشهد استفاده گرديد. به اين منظور، ۳ سناريو شامل (۱) انتقال مستقيم پسماند، (۲) كمپوست كردن و (۳) انتقال غيرمستقيم از راه ايستگاه هاي انتقال در نظر گرفته شد. داده هاي مورد نياز سياهه نويسي چرخه حيات با بررسي منابع و طرح هاي پژوهشي پايان يافته، تهيه پرسش نامه و تكميل آن به وسيله پرسنل و نيز كار صحرايي جمع آوري شد. سياهه نويسي چرخه حيات به كمك مدل IWM-1 صورت پذيرفت. سپس، نتايج به دست آمده از سياهه نويسي به ۵ طبقه اثر شامل مصرف انرژي، گازهاي گلخانه اي، گازهاي اسيدي، مه دود فتوشيميايي و خروجي هاي سمي تخصيص داده شد. مقادير سياهه شده در فاكتورهاي ويژگي سازي ضرب گرديد و در نهايت نمايه بوم شناختي براي هر يك از سناريوها به دست آمد. از نقطه نظر محيط زيستي، نتايج اين مطالعه نشان داد كه كمپوست كردن به عنوان يكي از گزينه هاي مديريتي و نيز كاربرد ايستگاه هاي انتقال پسماند در مواردي كه محل دفن و ساير تاسيسات سامانه مانند کارخانه بازيافت و كمپوست در فواصل دور از نقاط ثقل توليد قرار مي گيرند، نقش مهمي در كاهش بار آلاينده ها و نيز مصرف انرژي ناشي از سامانه مديريت پسماند دارد.