مقاله ارزيابي مدل هاي رگرسيون غيرخطي در کمي سازي جوانه زني کدو تخم کاغذي (Cucurbita pepo L. subsp. Pepo. Convar.Pepo var. styriaca Greb)، براگو (.Borago officinalis L) و سياه دانه (.Nigella sativa L) به دما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مدل هاي رگرسيون غيرخطي در کمي سازي جوانه زني کدو تخم کاغذي (Cucurbita pepo L. subsp. Pepo. Convar.Pepo var. styriaca Greb)، براگو (.Borago officinalis L) و سياه دانه (.Nigella sativa L) به دما
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياهان دارويي
مقاله مدل هاي رگرسيوني غير خطي
مقاله دما
مقاله جوانه زني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قادري فر فرشيد
جناب آقای / سرکار خانم: سلطاني افشين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي پور حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: