مقاله ارزيابي مديريت پسماندهاي بيمارستان هاي دولتي آموزشي و خصوصي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت سلامت از صفحه ۷۱ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مديريت پسماندهاي بيمارستان هاي دولتي آموزشي و خصوصي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت پسماندها
مقاله بيمارستان هاي آموزشي
مقاله بيمارستان هاي خصوص

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عرب محمد
جناب آقای / سرکار خانم: روانگرد رامين
جناب آقای / سرکار خانم: عمراني قاسمعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: زباله ها و پسماندهاي بيمارستاني، يکي از معضلات زيست محيطي است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک، سمي و بيماري زا سلامت افراد و جامعه را تهديد مي کنند. بي توجهي به مديريت صحيح اين پسماندها باعث شيوع انواع بيماري ها و اپيدمي ها مي شود که موجب تهديد سلامت افراد و جامعه و اتلاف هزينه است. هدف اين مطالعه مقايسه مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيمارستان هاي آموزشي و خصوصي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران در سال ۱۳۸۵ بود.
روش بررسي: اين پژوهش توصيفي – مقطعي در ۱۵۹ بخش مختلف در ۶ بيمارستان آموزشي و ۳ بيمارستان خصوصي تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي تهران که به صورت تصادفي انتخاب شدند،انجام گرفت. داده ها از طريق مشاهده و تکميل پرسشنامه اي مشتمل بر ۷۲ سوال گردآوري شد.
يافته ها: بخش هاي بيمارستان هاي خصوصي از نظر نحوه تفکيک زباله (۶۷ درصد)، جمع آوري زباله (۳۹ درصد)، نگهداري موقت زباله (۱۵٫۷ درصد) و حمل زباله از سطح بخش ها به محل نگهداري موقت زباله در بيمارستان و از آنجا به محل دفع نهايي (۲۷٫۵ درصد) وضعيت مطلوب تري داشتند (با ۳، ۷، ۳۵، ۱۳، ۱۱ و ۲ به ترتيب در بيمارستان هاي آموزشي).
نتيجه گيري: مديريت پسماندهاي بيمارستاني در بيمارستان هاي خصوصي، مطلوب است. در بيمارستان هاي خصوصي، بودجه و سرمايه بيشتري وجود داشته و مديران از آزادي عمل بيشتري در ايجاد تصويري مناسب تر از بيمارستان با ارايه خدمات با کيفيت تر، برخوردارند.