مقاله ارزيابي مشارکتي در مناطق حاشيه و روستاهاي منتخب شهرستان بهار همدان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۱۵ تا ۲۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مشارکتي در مناطق حاشيه و روستاهاي منتخب شهرستان بهار همدان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزيابي مشارکتي
مقاله اقدام پژوهي مشارکتي
مقاله توسعه محلي
مقاله شهرستان بهار
مقاله نواحي حاشيه نشين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نقدي اسداله
جناب آقای / سرکار خانم: محمدپور احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: پس از چند دهه برنامه ريزي هاي توسعه اي كلان، اخيرا به راهبرد توسعه محلي  به منظور بهبود پايدار شرايط زندگي در اجتماعات محلي توجه شده است. اين مقاله به موضوع ارزيابي مشاركتي جهت برنامه ريزي توسعه محلي مي پردازد.
روش: روش انجام تحقيق در اين مقاله، اقدام پژوهي مشارکتي است كه بر اصول نظري و روشي پارادايم هاي پراگماتيستي، تفسيرگرايي و نيز رهيافت انتقادي استوار است.
يافته ها: يافته هاي تحقيق فهرستي از نيازها، مشكلات، اولويت ها و همچنين راه حل هاي جامعه محلي را از منظر ساكنان از قبيل امكانات آموزشي، بهداشتي، حل مساله بيكاري، توجه به نيازهاي زنان و جوانان و امكانات زيرساختي نشان مي دهد.
نتايج: نتايج تحقيق بيان گر آن است كه ساكنان منطقه به نيازها و اولويت هاي خود واقف بوده، براي حل آن ها راهبردهاي مبتني بر دانش و توانمندي محلي را پيشنهاد مي دهند كه در بسياري موارد با اتخاذ رويكرد عمودي يا نخبه محور براي برنامه ريزي توسعه همخوان نيستند.