مقاله ارزيابي مقادير سرمي کلسيم، فسفر، پروتئين، آلبومين و فسفاتاز قليايي در زمان هاي ۱۸ ،۳۰ و ۶۰ هفتگي در نژاد لگهورن سفيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در ميكروبيولوژي دامپزشكي (پژوهشنامه دامپزشكي گرمسار) از صفحه ۹۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقادير سرمي کلسيم، فسفر، پروتئين، آلبومين و فسفاتاز قليايي در زمان هاي ۱۸ ،۳۰ و ۶۰ هفتگي در نژاد لگهورن سفيد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سطح سرمي کلسيم
مقاله فسفر
مقاله پروتئين
مقاله گلوبولين
مقاله آلبومين
مقاله فسفاتاز قليايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيلي سيدابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: عمواوغلي تبريزي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي زنگبار عادل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: