مقاله ارزيابي مقاومت ارقام سيب زميني در برابر باکتري Ralstonia solanacearum در شرايط درون شيشه اي و گلخانه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۰۱ تا ۵۱۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقاومت ارقام سيب زميني در برابر باکتري Ralstonia solanacearum در شرايط درون شيشه اي و گلخانه
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيب زميني
مقاله پژمردگي باکتريايي
مقاله ارزيابي درون شيشه اي
مقاله مقاومت
مقاله Ralstonia solanacearum

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مسلم خاني كبري
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري جواد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: شمس بخش مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي گل تپه ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق واکنش سيزده رقم تجاري سيب زميني با دو روش گلخانه اي و درون شيشه اي (in vitro) ارزيابي و کارايي اين دو روش مقايسه شد. ارقام پيكاسو، راجا، سانتانا، آگريا، هرتا، مارفونا، ديامانت، سانته، ميلوا و فيانا در هر دو روش ارزيابي درجه هاي مختلف بيماري را نشان دادند. در شرايط درون شيشه اي در ارقام كاسموس، الس و بولستا خسارت بيماري مشاهده نشد يا علايم ظاهر شده خفيف بود ولي باکتري در بافت هاي اين ارقام رديابي شد. در ارزيابي گلخانه اي نيز علايم بيماري روي رقم كاسموس ظاهر نشد و يا بسيار خفيف بود ولي باكتري در آن شناسايي شد. دو رقم الس و بولستا در شرايط گلخانه اي كاملا مقاوم بودند و بيمارگر نيز در آن ها رديابي نشد. نتايج اين بررسي نشان داد كه ارزيابي مقاومت در شرايط درون شيشه اي و گلخانه اي تفاوت معني داري با هم نداشتند، بنابراين روش درون شيشه اي استفاده شده در اين بررسي، مي تواند روش مطمئن، كم هزينه و سريعي براي ارزيابي مقاومت ارقام سيب زميني به باکتري  R. solanacearum باشد.