مقاله ارزيابي مقاومت ارقام گلابي آسيايي (.Pyrus serotina Rehd) به سنک گلابي (.Stephanitis pyri F) و بررسي تغييرات جمعيت آفت در شرايط آب و هوايي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۵۳۱ تا ۵۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقاومت ارقام گلابي آسيايي (.Pyrus serotina Rehd) به سنک گلابي (.Stephanitis pyri F) و بررسي تغييرات جمعيت آفت در شرايط آب و هوايي تهران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلابي آسيايي
مقاله ارقام
مقاله سنك گلابي
مقاله مقاومت
مقاله آنتي زنوز
مقاله شرايط محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياتي منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: ارزاني كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: محرمي پور سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نه رقم گلابي آسيايي موجود در باغ پژوهشي گروه علوم باغباني دانشگاه تربيت مدرس با نام هاي  ’‛KS6، ‛KS7’، ‛KS8’،‛KS9’ ،‛KS10’ ، ‛KS11’، ‛KS12، KS13  و KS14 در سال ۱۳۸۷ از نظر مقاومت به سنک گلابي مورد ارزيابي قرار گرفتند. ارزيابي مقاومت بر اساس تعداد حشره روي برگ، نرخ خسارت، ميزان محصول نهايي، ميزان ريزش ميوه، مقدار نسبي آب برگ و ميزان کلروفيل تعيين شد. ارقام KS8 و KS14 با کم ترين جمعيت حشره و پايين ترين نرخ خسارت و ارقام KS6 و KS13  با بيشترين ميزان محصول و بالاترين ميزان کلروفيل به ترتيب داراي مقاومت آنتي زنوز و تحمل بودند. ارزيابي همبستگي مقدار نسبي آب برگ با مقاومت به سنک گلابي بيانگر همبستگي مثبت بين مقدار نسبي آب برگ و مقاومت بود.