مقاله ارزيابي مقاومت به شوري بر اساس انباشت پرولين و قندهاي محلول در ۹ رقم سورگوم علوفه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در زيست شناسي تكويني از صفحه ۱۵ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقاومت به شوري بر اساس انباشت پرولين و قندهاي محلول در ۹ رقم سورگوم علوفه اي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت به شوري
مقاله سورگوم
مقاله قند
مقاله پرولين
مقاله کشت هيدروپونيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم زاده حقيقي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجمع پرولين و قندها يکي ازمکانيسم هاي سازشي گياهان درارتباط باتنظيم فشار اسمزي بامحيط اطراف ياخاک مي باشد،تا گياه بتواند سريعتر و آسانتر تبادلات خود بامحيط اطراف را سامان داده و در يک تعادل آبي مناسب به رشد خودادامه دهد. باتوجه به گستردگي خاکهاي شور در کشورمان شناخت و دستيابي به ارقام مقاوم به شوري باعث افزايش ميزان عملکرد محصول و توان توليد مي شود. در اين پژوهش ۹ رقم سورگوم علوفه اي با استفاده از روشهاي کشت در مزرعه و کشت در شرايط مايع (هيدروپونيک) که هريک داراي نمونه هاي کشت شاهد جداگانه اي بوده اند، مشخص نمودکه رقم هاي fsia+,speedfeed به ترتيب از بذرهاي آمريکاي و استراليايي بوده و تنها رقم ايراني (قلم هرات) مقاومت متوسطي نسبت به شوري دارد. بالارفتن معني دار سطح پرولين و برخي از قندهاي محلول بصورت جداگانه در اين ارقام در مزرعه و محيط کشت بخوبي نشان داده شده است. رقم هاي مذکور از ميان همه رقم هاي مورد پژوهش به عنوان ارقام مقاوم معرفي و براي کشت انبوه در کشور به وزارت کشاورزي پيشنهاد گرديدند.