مقاله ارزيابي مقايسه اي توموگرافي اسپيرال در تعيين موقعيت دندان هاي نهفته فك بالا با نتايج بعد از جراحي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۳۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مقايسه اي توموگرافي اسپيرال در تعيين موقعيت دندان هاي نهفته فك بالا با نتايج بعد از جراحي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندان نهفته
مقاله توموگرافي
مقاله راديوگرافي دندان پزشكي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دليلي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خادمي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: ادهم غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بشر سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: براي تشخيص نهفتگي دندان هاي كانين معمولا از راديوگرافي هاي كانونشنال استفاده مي شود. اما اين راديوگرافي ها اطلاعات كاملي را در بعد سوم فراهم نمي كنند. در اين مواقع از توموگرافي و توموگرافي كامپيوتري براي كسب اطلاعات جزيي در مورد موقعيت دندان نهفته استفاده مي شود. هدف از انجام اين مطالعه بررسي دقت توموگرافي اسپيرال در تعيين موقعيت دندان هاي نهفته فك بالا بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي ۹ بيمار ارتودنسي كه بدليل دندان هاي نهفته فك بالايي كه تشخيص موقعيت آنها از لحاظ كلينيكي مشكل بود تحت انجام توموگرافي اسپيرال قرار گرفته بودند مورد پيگيري قرار گرفتند. اين بيماران شامل ۵ مرد و ۴ زن با ميانگين سني ۱۶٫۲ سال بودند كه در مجموع داراي ۱۲ دندان نهفته (اعم از كانين يا دندان اضافي) بودند و جهت اسكپوژر دندان هاي نهفته تحت جراحي قرار گرفتند. تصاوير توموگرافي با دستگاهCranex Tome  با ضخامت ۲ ميليمتر (با فواصل ۱ و ۳ ميليمتر از نقطه تعريف شده به سمت مزيال و ديستال) با صفحات فسفري Digora تهيه شدند. بعد از انتقال تصاوير به كامپيوتر و كاليبراسيون تصوير، با حذف فاكتور بزرگنمايي (×۱٫۵)، بر روي تصاوير ابتدا موقعيت تاج دندان نهفته (باكالي يا پالاتالي بودن و يا نداشتن تمايل خاص) و سپس فاصله بين نوك تاج دندان نهفته يا برجسته ترين سطح تاج تا خط مماس بر كرست به وسيله ابزار تعيين فاصله تا يك دهم ميليمتر اندازه گيري شد. نتايج با اندازه هاي به دست آمده از جراحي مقايسه شدند.
يافته ها: در تعيين موقعيت دندان نهفته،بين جراحي و توموگرافي توافق كامل (%۱۰۰) وجود داشت. كمترين ميزان اختلاف بين نتايج كمي توموگرافي و جراحي صفر و بيشترين ميزان اختلاف ۱٫۵ ميليمتر بود. ميانگين اختلاف اندازه هاي حاصله از توموگرافي و جراحي ۰٫۶ ميليمتر محاسبه شد.
نتيجه گيري: توموگرافي اسپيرال نسبت به راديوگرافي هاي معمولي اطلاعات بيشتري در رابطه با موقعيت دندان هاي نهفته فراهم مي كند. اين تكنيك تعيين موقعيت دقيق دندان هاي نهفته را آسان نموده و فاصله دندان نهفته از كرست آلوئول را با اختلاف جزيي نشان مي دهد.