مقاله ارزيابي مورفوتيپ هاي پياز قرمز آذرشهر از نظر صفات زراعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مورفوتيپ هاي پياز قرمز آذرشهر از نظر صفات زراعي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پياز
مقاله تنوع
مقاله توده بومي
مقاله مورفوتيپ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مودب شبستري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زاده سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: چراغي حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور شناسايي و ارزيابي صفات زراعي مورفوتيپ هاي توده بومي قرمز آذرشهر به مدت ۲ سال در شهرستان شبستر اجرا شد. شش مورفوتيپ از اين توده شناسايي و بذر گيري جداگانه از آن ها در شرايط ايزوله انجام شد. بذر اين مورفوتيپ ها در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در سه تكرار در سال بعد ارزيابي شد. صفات مورد مطالعه شامل عملكرد پياز، قطر پياز، درصد تك مركزي، درصد ماده خشك، تعداد لايه خوردني، تعداد پوسته و درصد پيازهاي دوقلو بودند. تجزيه خوشه اي با استفاده از روش UPMGA، مورفوتيپ هاي تحت مطالعه را در سه گروه، گروه بندي كرد. گروه بندي بر اساس صفات زراعي انطباقي با گروه بندي جغرافيايي مورفوتيپ ها نداشت. نتايج جدول تجزيه واريانس نشان داد كه بين صفات مورد بررسي از نظر كليه صفات به غير از تعداد پوسته بيروني اختلاف معني داري وجود دارد كه بيانگر تنوع موجود بين مورفوتيپ هاي پياز قرمز آذرشهر است. با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق مي توان گفت که توده بومي قرمز آذرشهر منبع بالقوه براي ژن هاي مفيد بوده و مي توان از آن در برنامه هاي اصلاحي استفاده نمود. با توجه به پايين بودن درصد ماده خشك در مورفوتيپ هاي مورد بررسي، توده بومي قرمز آذرشهر براي استفاده در صنايع فرآوري مناسب نبوده و مصرف تازه خوري دارد. هم چنين همبستگي بين صفات نشان داد كه مي توان براي افزايش عملكرد نسبت به گزينش پيازهاي با قطر بيشتر اقدام كرد.