مقاله ارزيابي موفقيت طرح هاي تجميع در بافت تاريخي شهر يزد نمونه موردي مجموعه هاي مسکوني نفت و خاتم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات و پژوهش هاي شهري منطقه اي از صفحه ۱ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي موفقيت طرح هاي تجميع در بافت تاريخي شهر يزد نمونه موردي مجموعه هاي مسکوني نفت و خاتم
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بافت تاريخي
مقاله طرح هاي تجميع
مقاله رضايت از مکان زندگي
مقاله آزمون مک نمار
مقاله آزمون کاي دو
مقاله آزمون من ويتني يو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزيزي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: آراسته مجتبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه با توجه به وقوع پديده پراکنده رويي در شهرهاي ايران، ضرورت برنامه ريزي مجدد بر روي زمين و مسكن در بافت هاي قديمي، دوچندان شده است. در اين راستا، طرح هاي تجميع، به موازات سياست هاي رشد هوشمند، در بافت قديمي شهر يزد پايه گذاري شده اند. آنچه توسعه آينده طرح هاي تجميع را تضمين مي کند، ارزيابي تجربه هاي محقق شده به منظور بازنگري در مباني نظري اين طرح هاست. يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد ساکنان دو مجموعه مسکوني نفت و خاتم از زندگي در اين مجموعه ها رضايت دارند که اين حاکي از موفقيت نسبي اين طرح هاست. از سوي ديگر، با توجه به اينکه ساکنان اطراف اين دو مجموعه نيز از مزاياي ساخت اين دو مجموعه، مثل افزايش ارزش املاک خود بهره مند شده اند، از اجراي چنين طرح هايي در بافت قديم رضايت دارند و از توسعه آينده اين طرح ها استقبال مي کنند. در عين حال، ارزيابي ها نشان مي دهد، در فرايند اجراي اين طرح ها، تنها معماري مجموعه در نظر گرفته شده و مواردي مثل بهبود شبکه دسترسي و تامين فضاهاي عمومي مورد نياز مجموعه ها، کمتر لحاظ شده است. بدين منظور، بايد اين نگرش در برنامه ريزي هاي آينده اين گونه طرح ها مورد توجه جدي قرار گيرد تا به هدف خود؛ يعني بازگرداندن اصالت به بافت هاي قديمي، نزديکتر شود.