مقاله ارزيابي موفقيت عملكرد مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۴ در رشد فناوري از صفحه ۲۰ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي موفقيت عملكرد مراكز رشد و پاركهاي علم و فناوري
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام ملي نوآوري
مقاله نظام پژوهشي
مقاله نظام فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك زاده غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهمترين و اساسي ترين اقدامات براي استقرار و نهادينه سازي اقتصاد دانش محور، توسعه زيرساختهاي هوشمندي است كه اين حركت را تسهيل و امكان پذير مي سازند. بديهي است ارزيابي مستمر عملكرد چنين زيرساختهايي از اهميت خاصي برخوردار است و در اصلاح حركت و انجام اقدامات توسعه اي، عاملي كليدي محسوب مي گردد. پاركها و مراكز رشد علم و فناوري مي توانند يكي از مهمترين زيرساختهاي هوشمند براي ايجاد اقتصاد دانش محور محسوب گردند ؛ به شرط آنكه عملكرد آنها به طور مستمر ارزيابي و پايش شود. ارزيابي عملكرد و تعيين معيارهاي مناسب، مستلزم نگارش عميق به موارد ذيل است.