مقاله ارزيابي مولكولي و مورفولوژيكي والدين و نتاج برتر حاصل از تلاقي انگورهاي دانه دار و بيدانه به منظور تعيين رابطه والدين ـ نتاج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران) از صفحه ۳۷ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي مولكولي و مورفولوژيكي والدين و نتاج برتر حاصل از تلاقي انگورهاي دانه دار و بيدانه به منظور تعيين رابطه والدين ـ نتاج
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاح انگور
مقاله تازه خوري
مقاله نشانگر ريزماهواره
مقاله روابط خويشاوندي
مقاله انتساب مبتني بر درست نمايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حدادي نژاد مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: نقوي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انگور از مهمترين محصولات باغباني جهان و ايران است. از قرن گذشته تا كنون تلاش هاي زيادي جهت اصلاح انگور انجام شد. در ايران تحقيق به منظور اصلاح انگور براي مصارف تازه خوري و كشمشي از سال ۱۳۷۵ شروع شده است. بدين منظور ارقام عسكري، ياقوتي، بيدانه سفيد و بيدانه قرمز به عنوان والدهاي پدري و ارقام موسكات هامبورگ، قزل اوزوم، ديزماري، رجبي سفيد، علي بابا، الحقي قرمز و تبرزه به عنوان والدهاي مادري انتخاب و دورگ گيري بين آنها در سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ انجام شد. از مجموع ۱۴۰۰ نتاج بدست آمده، ۳۸۱ نتاج حاصل از ۲۶ تلاقي كنترل شده در طي دو سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ براي صفات كمي و كيفي ميوه مورد ارزيابي قرار گرفته و بمنظور تاييد صحت تلاقي كنترل شده و نتيجه آن، ۱۲ نتاج برتر و والدين پدري و مادري توسط ۱۴ نشانگر مولكولي ريزماهواره مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج دورگ بودن نتاج مورد بررسي و تمايز ژنتيكي و فنوتيپي آنها از والدين و تفاوت ژنتيكي بين نتاج را تاييد نمود. بيشترين تشابه يك والد مادري با نتاج به ميزان ۶۵/۰ و بين رقم علي بابا و سه ژنوتيپ S54, S55, S40  بدست آمد. نتايج نشان داد خودگرده افشاني در والدين مادري پس از اخته كردن آنها رخ نداده است.
نشانگر ريزماهواره همچنين توانست والدين و نتاج را از يكديگر تفكيك نمايد و تنها در تفكيك دو والد پدري بيدانه سفيد و بيدانه قرمز به دليل تشابه بالاي آنها كارآيي لازم را نداشت. بين نتاج روابط خواهر و برادر تني به خوبي مشخص و والدين هر يك از نتاج نيز تا حدودي مشخص گرديد. در نهايت با استفاده از روش هاي انتساب مبتني بر درست نمايي، ضمن كاهش خطاها، آزمون شناسايي والدين نيز با موفقيت انجام شد. بررسي چهار صفت كيفي در نتاج و مقايسه آن با والدين آنها حاكي از بهبود صفات در نتاج انتخاب شده بود.