مقاله ارزيابي ميزان آمادگي يادگيري الکترونيکي در دانشگاه هاي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۱۸۱ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان آمادگي يادگيري الکترونيکي در دانشگاه هاي ايران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يادگيري الکترونيکي
مقاله آمادگي الکترونيکي
مقاله سنجش
مقاله دانشگاه تربيت مدرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داراب بهناز
جناب آقای / سرکار خانم: منتظر غلامعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فناوري اطلاعات، به تعاملات علمي شکل ديگري بخشيده و بر چگونگي کسب و انتقال دانش در جامعه تاثير زيادي داشته است. دانشگاه ها و مراکز علمي به عنوان مراکز اصلي خلق و انتقال علم، به تدريج شکل ديگري را به خود خواهند گرفت. در اين ميان يکي از موضوعاتي که مديران و مسوولان آموزش عالي بايد به طور جدي به آن بينديشند، ايجاد دانشگاه مجازي و تحقق يادگيري الکترونيکي در آن است. تحقق اين امر مستلزم فراهم آمدن شرايطي از جنبه هاي مختلف است که از ديد سيستمي، آمادگي الکترونيکي ناميده مي شود. دانشگاه تربيت مدرس از جمله دانشگاه هايي است که در طي چند سال گذشته تلاش کرده است با تمهيد امکانات سخت افزاري و نرم افزاري چند رشته تحصيلي را در مقطع کارشناسي ارشد به روش آموزش الکترونيکي ارایه کند. در اين مقاله تلاش شده است با اتکا بر مطالعات تطبيقي و نظر خبرگان ملي مدل مناسبي براي ارزيابي آمادگي يادگيري الکترونيکي ارایه شود. اين مدل شامل وجوه مختلفي شامل آمادگي سياست آموزشي، آمادگي مديريت، آمادگي استاندارد، آمادگي محتوا، آمادگي قوانين، آمادگي مالي، آمادگي منابع انساني، آمادگي فرهنگ، آمادگي امنيت، آمادگي سخت افزار، آمادگي شبکه و آمادگي پشتيباني است. با به کارگيري اين مدل تحليل کاملي از آمادگي يادگيري الکترونيکي دانشگاه تربيت مدرس ارایه خواهد شد. شايان ذکر اين که مدل کاربردي در اين تحقيق بر اساس ويژگي ها و مقتضيات بومي کشور و به طور کلي و عمومي تدوين شده است و قابليت کاربرد در ارزيابي آمادگي يادگيري الکترونيکي در ساير دانشگاه ها را نيز داراست.