مقاله ارزيابي ميزان آگاهي دانشجويان مقطع کارشناسي از موضوع مديريت مواد زايد جامد در محيط زيست که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در فناوري آموزش (فناوري و آموزش) از صفحه ۳۰۹ تا ۳۱۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان آگاهي دانشجويان مقطع کارشناسي از موضوع مديريت مواد زايد جامد در محيط زيست
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي هاي زيست محيطي
مقاله مواد زايد جامد
مقاله دانشجويان مقطع کارشناسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مقدم سيدمحمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: دلبري اعظم سادات

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام اين تحقيق، ارزيابي ميزان آگاهي دانشجويان مقطع کارشناسي دانشگاه صنعتي اميركبير در رابطه با مواد زايد است. در اين رابطه، ۲۰۰ پرسشنامه در بين دانشجويان شش دانشکده توزيع وپس از تکميل جمع آوري گرديد. داده هاي به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. يافته هاي آماري در اين تحقيق نشان داد که ميانگين آگاهي دانشجويان در دو «دانشکده مهندسي عمران و محيط زيست» و «دانشکده مهندسي صنايع» به ترتيب بيشترين ۵٫۵۳ از ۱۰ و کمترين ۳٫۶۶ از ۱۰ مقادير را به خود اختصاص دادند. يافته هاي اين مطالعه سطح پايين آگاهي دانشجويان از مقوله مواد زايد جامد به عنوان يکي از معضلات زيست محيطي عصر حاضر، ضروررت ارايه واحدهاي مرتبط با علوم و مهندسي محيط زيست براي دانشجويان مقطع کارشناسي کليه رشته ها را نشان داد.