مقاله ارزيابي ميزان تركيب هاي فلاونوييدي گونه هاي گل محمدي .Rosa damascena Mill که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان تركيب هاي فلاونوييدي گونه هاي گل محمدي .Rosa damascena Mill
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گل محمدي
مقاله فلاونوييد
مقاله كامفرول
مقاله كوئرستين
مقاله كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جايمند كامكار
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: طبايي عقدايي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مشكي زاده سعيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: فلاونوييدها طبقه بزرگي از پلي فنل ها با بيش از ۴۰۰۰ ترکيب هستند، اغلب مسوول رنگ زرد، قرمز و ارغواني گل ها، ميوه ها و سبزيجات در گياه هستند. فلاونوييدها نقش آنتي اکسيداني را در فتوسنتز گياهان به عهده دارند، فلاونوييدها داراي اثرات آنتي اکسيداني، ضد التهابي، جلوگيري کننده سرطان و محافظت کننده از قلب مي باشند.
هدف: هدف از اين تحقيق، استخراج و اندازه گيري تركيب هاي فلاونوييدي کامفرول و کوئرستين در گلبرگ پانزده ژنوتيپ گل محمدي جمع آوري شده از مناطق مرکزي ايران (كشت شده در موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور) مي باشد.
روش بررسي: پنج گرم نمونه تازه گل محمدي مورد آزمايش در اوايل ارديبهشت ۱۳۸۵ جمع آوري و با حلال متانول و اسيد استيك (به نسبت ۱:۹) توسط دستگاه آسياب برقي بافت گلبرگ در حلال زده و حل شده، توسط کاغذ صافي، صاف شده، عصاره حاصل را به ۳۰ ميلي ليتر حجم رسانده و جهت تجزيه به دستگاه كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا تزريق شد.
نتايج: دو فلاوونول به نام كامفرول و كوئرستين در ۱۵ نمونه عصاره هاي گل محمدي تعيين مقدار شد. بيشترين ميزان كامفرول در نمونه هاي کامو(۴۸۲ ppm) 4 ، اراک(۴۲۱ ppm) ، قهرود (۴۲۰ ppm) و مشهد اردهال(۴۱۲ ppm) 1  و كمترين ميزان در نمونه هاي قمصر(۱۳۱ ppm) 3 ، کامو(۱۶۴ ppm) 3 ، کامو (۱۶۹ ppm) 2 و قمصر(۱۸۸ ppm) 1  وجود داشت. در رابطه با تركيب كوئرستين بالاترين ميزان در نمونه هاي کامو(۳۵۸ ppm) 4 ، قهرود (۳۳۷ ppm)، قمصر(۳۲۴ ppm) 2  و اراک (۳۱۸ ppm) و كمترين ميزان در نمونه هاي قم (۸۲ ppm)، تهران (۹۱ ppm)، قمصر(۱۲۲ ppm) 3  و کامو(۱۷۲ ppm) 2 به دست آمد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده، بهترين اکسشن ها (نمونه هاي کامل گياهي) از نظر ميزان تركيب هاي كامفرول و كوئرستين به ترتيب شامل کامو ۴ (۴۸۲ و(۳۵۸ ppm ، قهرود (۴۲۰ و(۳۳۷ ppm  و مشهد اردهال ۱ (۴۱۲ و(۳۰۰ ppm  مي باشند.