مقاله ارزيابي ميزان رضايتمندي روستاييان از محيط سکونتگاهي: مطالعه موردي شهرستان کميجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در روستا و توسعه از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ميزان رضايتمندي روستاييان از محيط سکونتگاهي: مطالعه موردي شهرستان کميجان
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رضايتمندي روستاييان
مقاله سكونتگاه هاي روستايي
مقاله كميجان (شهرستان)
مقاله مطالعه موردي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شايان حميد
جناب آقای / سرکار خانم: تقي لو علي اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: خسروبيگي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله رضايتمندي روستاييان از ابعاد مختلف محيط سکونتگاهي با روش توصيفي، تحليلي ارزيابي شده است. جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه با حجم نمونه ۴۳۰ نفر در سطح ۴۹ سکونتگاه روستايي شهرستان کميجان انجام شده است. بر اساس نتايج به دست آمده سطح رضايت در ۷۱ درصد سکونتگاه ها کمتر از حد انتظار است. آزمون کي دو بيانگر فاصله زياد فراواني رضايت هاي مشاهده شده از فراواني هاي مورد انتظار است، زيرا نحوه توزيع ميزان رضايتمندي متعادل نيست و ميانگين رضايت هيچ کدام از روستاها در حد زياد و خيلي زياد قرار ندارد. آزمون t نشان مي دهد با بالا رفتن ميزان تحصيلات، رضايتمندي کاهش داشته است. بر اساس آزمون فريدمن، شاخص هاي ۲۵گانه با درجات متفاوت در ميزان رضايت موثر نيستند، ولي در رگرسيون گام به گام، ابعاد کالبدي، طبيعي و اقتصادي بيشترين تاثير را بر متغير وابسته داشته اند.