مقاله ارزيابي نتايج درماني تعويض كامل زانو در دو گروه با و بدون سابقه استئوتومي پروگزيمال تيبيال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تير ۱۳۸۹ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۴۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نتايج درماني تعويض كامل زانو در دو گروه با و بدون سابقه استئوتومي پروگزيمال تيبيال
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعويض کامل زانو
مقاله استئوتومي پروگزيمال تيبيا
مقاله آرتروپلاستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فراهيني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه علي
جناب آقای / سرکار خانم: اكبريان احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هنوز هم در مورد اينكه استوتومي پروگزيمال تيبيال بر روي نتايج درماني تعويض كامل زانو بعد از استئوتومي اثر مي گذارد، بحث وجود دارد. هدف اين مطالعه مقايسه نتايج بيماران داراي تعويض كامل زانو بعد از استئوتومي (گروه مطالعه) با گروه بيماران با تعويض كامل زانو اوليه (گروه كنترل) بود.
روش كار: اين مطالعه يك آزمون باليني بوده و ۳۸ بيمار با ۴۱ تعويض كامل زانو بعد از استئوتومي پروگزيمال تيبيال با يك گروه بيماران با تعويض كامل زانو اوليه، همسان سازي شده (از نظر طول پيگيري، سن، جنس و اتيولوژي) و مقايسه شدند. ميانگين دوره پيگيري در حدود ۴ سال بود. نتايج درماني بيماران با استفاده ازHospital for Special Surgery (HSS) knee Rating Scale  ارزيابي شد و بررسي راديولوژيك نيز انجام شد. در اين مطالعه از آزمون هاي آماري كاي دو (Chi2)،Mann-Whitney U-test  و  Independent samples t-testاستفاده شده است. برنامه نرم افزاري SPSS V.16 مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: جراحي در گروه مطالعه به طور متوسط ۱۰ دقيفه بيشتر طول كشيد
(P=0.01) و مشكلات حين عمل اغلب در گروه مطالعه بيشتر بود؛ اگرچه بين دو گروه مطالعه و كنترل از نظر HSS هيچ تفاوت معني داري وجود نداشت، ولي بيماران بيشتري در گروه مطالعه داراي نتايج ضعيف باليني بودند (بدون تفاوت معني دار). ميزان Insall-Salvati ratio قبل و بعد از جراحي در گروه مطالعه به طور معني داري كمتر از گروه كنترل بود (P=0.01 و P=0.03).
نتيجه گيري: اگرچه مشكلات تكنيكي قابل توجهي وجود دارد، نتايج باليني كلي در دو گروه مطالعه و كنترل خوب تا عالي بدون تفاوت معني دار بود.