مقاله ارزيابي نرم افزار هاي جامع کتابداري تحت وب پارس آذرخش، نوسا و نمايه در بازاريابي اطلاعات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۲۳ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نرم افزار هاي جامع کتابداري تحت وب پارس آذرخش، نوسا و نمايه در بازاريابي اطلاعات
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرم افزارهاي کتابخانه اي
مقاله بازيابي اطلاعات
مقاله ارزيابي
مقاله معيارهاي ارزيابي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي يعقوب
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: با توجه به اينکه امروزه ذخيره و بازيابي اطلاعات جزء دغدغه هاي اساسي کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني به شمار مي رود، يافتن نرم افزار مناسب در اين زمينه داراي اهميت فراواني است. هدف پژوهش حاضر ارزيابي نرم افزارهاي کتابخانه اي تحت وب پارس آذرخش، نوسا و نمايه در بازيابي اطلاعات است.
روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردي است. روش استفاده شده براي انجام اين پژوهش از نوع تحقيقات مشاهده اي و با استفاده از يک سياهه وارسي متشکل از ۸۴ معيار براي سنجش، بررسي، شناسايي و ارزيابي ابعاد پژوهش است. علاوه بر اين براي انجام پژوهش ضمن بهره گيري از نظر افراد متخصص حوزه کتابداري و اطلاع رساني، در موارد لازم با توليد کنندگان نرم افزارها نيز مصاحبه شده است.
يافته ها: وضعيت نرم افزارهاي کتابخانه اي مورد مطالعه در ۵ ويژگي شامل قابليت جست وجو، فرمول جست و جو، امکان انواع جست و جو ها، نمايش نتايج و چگونگي نمايش امکانات کمکي (راهنما) مورد بررسي و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از يافته هاي پژوهش نشان داد که نرم افزار نوسا با کسب %۹۳٫۴۳ از ميانگين کل امتيازات به لحاظ معيارهاي مورد مطالعه در اين پژوهش در رتبه اول و نرم افزار پارس آذرخش نيز با کسب %۸۲٫۵۵ امتياز از معيارهاي مورد بررسي در رتبه بعدي قرار دارد. در نهايت نرم افزار نمايه با کسب %۵۱٫۳۵ ميانگين کل امتيازات به لحاظ معيارهاي مورد بررسي در اين پژوهش در رتبه سوم قرار دارد.
اصالت/ارزش: اين پژوهش ضمن تهيه يک سياهه وارسي در زمينه ارزيابي وضعيت بازيابي اطلاعات در نرم افزارهاي کتابخانه اي بر اساس پيشينه هاي موجود و نظر متخصصان، اين امکان را نيز فراهم آورده است تا استفاده کنندگان اين نرم افزارها و نرم افزارهاي مشابه بتوانند در انتخاب خود تصميم بهتري بگيرند. همچنين به توليدکنندگان نرم افزارهاي مورد مطالعه و ساير نرم افزارها اين امکان را مي دهد تا ضمن برطرف کردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت با معيارها و مولفه هاي موجود در اين زمينه و درجه اهميت هر يک از آنها بهتر آشنا شده و در توليدات آتي خود از آنها بهره بگيرند.