مقاله ارزيابي نقش تسهيلات شبکه بانکي در رشد اقتصادي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اقتصادي از صفحه ۱۶۷ تا ۱۹۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نقش تسهيلات شبکه بانکي در رشد اقتصادي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشيابي
مقاله بانکداري
مقاله شبکه بانکي
مقاله موسسات مالي
مقاله رشد اقتصادي
مقاله تسهيلات بانکي
مقاله مدل پنل ديتا (PD)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي پرويز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله، ارزيابي نقش تسهيلات شبکه بانکي بر رشد و توسعه اقتصادي استان گلستان است. اين پژوهش کاربردي است و در آن از دو روش توصيفي-پيمايشي استفاده و از طريق تحليل رگرسيون و مدل پنل ديتا (Panel Data) به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است. جامعه آماري اين پژوهش همه بانک هاي فعال استان گلستان طي سالهاي ۸۵- ۱۳۷۷ (شامل ۱۱ بانک تجاري و تخصصي) است. براي گردآوري اطلاعات، اسناد و مدارک و صورتهاي مالي سالانه بانک هاي تجاري و تخصصي استخراج و مورد استفاده قرار گرفته است.
نتايج نشان مي دهد که تسهيلات بانکي به عنوان مکمل سرمايه توليدکننده مي تواند نقش مهمي در سرمايه گذاري و رشد توليد در استان داشته باشد و ضريب مدل بيانگر آن است که ۱% افزايش در تسهيلات بانکي استان مي تواند ارزش افزوده (رشد اقتصادي) استان را به ميزان ۰٫۲۷ درصد افزايش دهد.