مقاله ارزيابي نمونه هاي بنتونيت استان كرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۹۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي نمونه هاي بنتونيت استان كرمان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنتونيت
مقاله مونتموريلونيت
مقاله ظرفيت تعويض کاتيوني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طهمورسي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: صرافي امير
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدمحمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: ايرج منصوري عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنتونيت استخراج شده از معادن مختلف ويژگي هاي متفاوت فيزيکي و شيميايي داشته ودر نتيجه کاربردهاي آن متفاوت است.کاني اصلي بنتونيت، مونتموريلونيت است و ميزان آن و کاني هاي همراه آن و هم چنين نوع بنتونيت روي اين ويژگي ها تاثير زيادي دارد. دراين پژوهش ابتدا از معادن بنتونيت در حال بهره برداري استان کرمان نمونه برداري شد و سپس الگوي پراش پرتو ايکس (XRD) آنها مورد مطالعه و هم چنين آناليزشيميايي و انديس تورم آنها تعيين و مورد بررسي قرار گرفت. بررسي نتيجه هاي به دست آمده نشان داد که نمونه هاي ۱ و ۲ که از معدن بنتونيت خيرآباد گرفته شده اند ميزان مونتموريلونيت به نسبت بالايي داشته و نمونه ۲ از نوع سديمي بوده و نمونه ۱ از نوع کلسيمي است. ميزان مونتموريلونيت موجود در نمونه ۳ که از معدن حرجند برداشته شد به نسبت بالاست و از لحاظ کيفي ناخالصي هاي بيشتري نسبت به نمونه هاي ديگر داشته و از نوع کلسيمي است و نمونه ۴ که از معدن تنگ قوچان به دست آمده از ميزان مونتموريلونيت به نسبت بالايي برخوردار بوده و از نوع کلسيمي است. ظرفيت تعويض کاتيوني (CEC) نمونه ها به دو روش جذب متيلن بلو و كمپلكس اتيلن دي آمين مس به دست آمد. روش كمپلكس اتيلن دي آمين مس در تمامي نمونه ها مقدارهاي صحيح تري را نسبت به روش متيلن بلو نشان داد و همچنين روش متيلن بلو براي تعيين ظرفيت تعويض کاتيوني (CEC) نمونه هاي كلسيمي قابل اطمينان نبود.