مقاله ارزيابي هيستومتري و هيستوپاتولوژي تاثير داروي سرترالين بعد از تروماي جراحي پوست در موش صحرايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در آسيب شناسي درمانگاهي دامپزشکي (دامپزشکي تبريز) از صفحه ۴۶۴ تا ۴۷۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي هيستومتري و هيستوپاتولوژي تاثير داروي سرترالين بعد از تروماي جراحي پوست در موش صحرايي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرترالين
مقاله التيام زخم
مقاله موش صحرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ريحاني راد سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: مهاجري داريوش
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي غفور
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: يزدچي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داروهاي گروه مهارکننده بازجذب سروتونين (SSRIs) به منظور درمان اختلالات رفتاري از جمله اضطراب و افسردگي تجويز مي شوند. اين داروها مي توانند از گسترش التهاب جلوگيري کرده و باعث توليد اينترلوکين و اينترفرون شوند. از اين نکات چنين بر مي آيد که استفاده از داروهاي SSRIs مي تواند در ترميم و التيام زخم نقش قابل توجهي داشته باشد. هدف از انجام اين مطالعه تجربي، ارزيابي تاثير داروي سرترالين در التيام زخم جلدي در مدل حيواني مي باشد. در پوست ناحيه پشت ۶۰ سر موش صحرايي نژاد ويستار، ۲ زخم دايره اي شکل توسط پانچ بيوپسي ايجاد سپس موش ها به ۵ گروه ۱۲ سري تقسيم شدند که شامل گروه شاهد، گروه پايه پماد و گروه هاي تيمار با پماد سرترالين با دزهاي پايين، متوسط و بالا بودند. ۴ سر موش از هر گروه، در روز هاي ۳، ۷ و ۱۵ پس از ترسيم شکل زخم ها بر روي ورقه شفاف و اسکن آنها و محاسبه و مقايسه اندازه زخم ها توسط نرم افزار Scion image، آسان کشي شده، زخم ها جدا گرديده و جهت مطالعات آسيب شناسي از آنها برش هاي بافتي با رنگ آميزي هماتوکسيلين – ائوزين تهيه گرديد. از لحاظ هيستومتري تفاوت معني داري مابين گروه شاهد، پايه پماد و گروه هاي تيمار وجود داشت و نتايج هيستوپاتولوژي نشان دهنده معني دار بودن تغييرات مابين گروه شاهد، پايه پماد و گروه هاي تيمار در پايان دوره مطالعه بود. استفاده از داروي سرترالين به صورت پماد جلدي به طور معني داري در التيام زخم پوستي در موش صحرايي موثر است.