مقاله ارزيابي واكنش زنجيره‌اي پليمراز (PCR) سرم بيماران در تشخيص سريع لپتوسپيروز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۳۵۳ تا ۳۵۹ منتشر شده است.
نام: ارزيابي واكنش زنجيره‌اي پليمراز (PCR) سرم بيماران در تشخيص سريع لپتوسپيروز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لپتوسپيروز
مقاله ميکروآگلوتيناسيون
مقاله واکنش زنجيره اي پليمراز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هنرمند حميدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خرمي زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشراقي سيدسعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: لپتوسپيروز يك بيماري، مشترك انسان ـ حيوان با شيوع قابل توجه در جهان است. چون درمان فقط در روزهاي اول بيماري موثر است، تشخيص درست و سريع لپتوسپيروز بسيار با اهميت است. رشد ميکروب بسيار کند است و به دليل نبود آنتي باديهاي اختصاصي در هفته اول بيماري، سرولوژي نيز ناکارآمد است. بنابراين واكنش زنجيره اي پليمريزاسيون (PCR) تنها راه تشخيص زودرس است. در اين مطالعه حساسيت و دقت روش PCR متعارف در تشخيص سريع لپتوسپيروز در نمونه سرم مربوط به هفته اول بيماري ارزيابي شده است.
روش کار: در اين مطالعه تعداد ۷۰ نمونه سرم واجد شرايط و اخذ شده در هفته اول بيماري از افرادي كه علايم باليني مشكوك به لپتوسپيروز داشتند و آزمون مرجع (ميكروآگلوتيناسيون) نمونه سرم بار اول آنها منفي و نمونه بار دوم آنها مثبت بود (تبديل سرمي که دال بر تشخيص قطعي بيماري است)، مورد مطالعه قرار گرفتند.
يافته ها: در اين مطالعه نتيجه PCR در ۲۴ مورد مثبت بود. حساسيت اين روش %۷۴٫۵ و دقت آن ۱۰۰ باكتري در هر ميلي ليتر سرم بود.
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان مي دهدPCR  تنها روش سريع براي تشخيص لپتوسپيروز در هفته اول بيماري است ولي حساسيت آن خيلي بالا نيست، در حالي كه روشهاي ديگر كاربرد ندارند.