مقاله ارزيابي وضعيت سر در دندان پزشكان فاقد درد گردن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش در علوم توانبخشي از صفحه ۷ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت سر در دندان پزشكان فاقد درد گردن
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لوردوز گردني
مقاله وضعيت رو به جلوي سر
مقاله وضعيت (Posture)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستمند جاويد
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: صافي نفيسه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دندان پزشكي يكي از مشاغلي است كه به تمركز و دقت بالايي نياز دارد. فلكشن سر به مدت طولاني، ابداكشن بازوها، انجام عمليات درماني در فضاي كوچك دهان بيمار و پوسچر (وضعيت) شغلي غيرقابل انعطاف از جمله فاكتورهايي هستند كه دندان پزشكان را مستعد اختلالات اسكلتي- عضلاني مي سازد. با اين حال، به وجود آمدن وضعيت غير طبيعي رو به جلوي سر، پيش از آغاز گردن درد يا بعد از آن، در اين گروه شغلي مشخص نيست.
اين پژوهش به بررسي پوسچر سر در دندان پزشكان فاقد درد گردن پرداخته است. تلاش بر اين بود با بررسي تغييرات وضعيت سر در دندان پزشكان قبل از وقوع درد، به يكي از علل درد گردن احتمالي اين گروه شغلي در آينده پي برده شود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه ۴۱ نفر دندان پزشك (گروه آزمون) و ۴۰ نفر غير دندان پزشك (گروه شاهد) انتخاب شدند. بدين منظور از روش استاندارد اندازه گيري قوس گردن، جهت بررسي پوسچر سر در دو گروه، بهره گرفته شد. همچنين اطلاعات عمومي مورد نياز از طريق پرسش نامه جمع آوري گرديد.
يافته ها: بين ميزان قوس گردن دندان پزشكان و افراد گروه شاهد در اين پژوهش هيچ اختلافي مشاهده نگرديد .(P>0.05) همچنين قوس گردن بين دو گروه دندان پزشك با سابقه كاري ۸-۵ سال و ۱۲-۸ سال نيز با يكديگر اختلافي نداشت (P>0.05)، تنها تفاوت در ميزان قوس گردن، بين زنان و مردان دندان پزشك مشاهده گرديد.(P>0.05)
بحث: احتمال مي رود عدم وجود اختلاف در ميزان قوس گردني گروه دندان پزشكان و گروه شاهد، به علت عدم وجود درد بوده است.