مقاله ارزيابي وضعيت موجود مديريت دانش بر اساس مدل ساختمان مديريت دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۵۵ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وضعيت موجود مديريت دانش بر اساس مدل ساختمان مديريت دانش
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت دانش
مقاله مراحل مديريت دانش
مقاله وضعيت موجود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد نوشين
جناب آقای / سرکار خانم: مهران فر فائزه
جناب آقای / سرکار خانم: باقري سيده صبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه دانش به عنوان سرمايه سازماني تلقي مي شود و مديريت آن از اهميت روزافزوني برخوردار است. توسعه دانايي محور، سرلوحه برنامه توسعه اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي کشور قرار داده شده است. بنابراين انتظار ميرود سازمان هاي آموزشي نيز دانش را به عنوان سرمايه سازماني تلقي کنند و نسبت به مديريت آن اقدام نمايند. در مقاله حاضر که بخشي از يافته هاي يک طرح تحقيقاتي در سطح دانشکده علوم اجتماعي، اقتصاد و مديريت دانشگاه الزهرا (س) را گزارش مينمايد، تلاش شده است تا وضعيت موجود مديريت دانش در اين دانشکده بررسي گرديده و نشان داده شود. بررسي وضعيت موجود مديريت دانش، مي تواند افق هاي روشني را براي برنامه ريزي هاي آتي در حوزه مديريت دانش، به ويژه در دانشگاه الزهرا (س) ترسيم کند.