مقاله ارزيابي وقوع فرسايش خندقي در حوزه آبخيز سرخ آباد مازندران با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم و مهندسي آبخيزداري ايران از صفحه ۵۵ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي وقوع فرسايش خندقي در حوزه آبخيز سرخ آباد مازندران با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرسايش خندقي
مقاله سنجش از دور
مقاله سيستم اطلاعات جغرافيايي
مقاله سرخ آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري گرزين بهنوش
جناب آقای / سرکار خانم: كاويان عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عوامل زيادي در شکل گيري و توسعه فرسايش خندقي دخالت دارند، بنابراين شناخت اين عوامل و چگونگي تاثير آنها منجر به موفقيت در اجراي طرح هاي مهار فرسايش خندقي مي شود. بخش گسترده اي از حوزه آبخيز سرخ آباد، در منطقه سواد کوه استان مازندران تحت تاثير اين فرسايش، به مشکلات اقتصادي و اجتماعي دچار شده است. در اين پژوهش با استفاده از سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي عواملي نظير سنگ شناسي، شيب، جهت جغرافيايي، طبقات ارتفاعي، درصد پوشش گياهي، کاربري اراضي، عمق خاک، گروه هاي هيدرولوژي خاک و فاصله از راه ها به عنوان عوامل موثر در شکل گيري و توسعه خندق مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور لايه هاي اطلاعاتي عوامل ياد شده، در ۵ منطقه خندقي حوضه مورد بررسي قرار گرفته و با محاسبه شاخص تراکم وزني عوامل گوناگون، نقش اين عوامل در وقوع فرسايش خندقي ارزيابي شد. نتايج پژوهش نشان داد نزديک به ۴۸ درصد از سطح حوضه از نظر فرسايش خندقي، در نقشه حساسيت در طبقه بالا قرار دارند.