مقاله ارزيابي ويژگي هاي مقاومتي خمير كاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي از ساقه كلزا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ويژگي هاي مقاومتي خمير كاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي از ساقه كلزا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خمير كاغذ
مقاله NSSC
مقاله ساقه كلزا
مقاله بازده
مقاله عدد كاپا
مقاله ويژگي هاي مقاومتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جهان لتيباري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فائزي پور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي سحاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش ويژگي هاي مقاومتي خمير كاغذ نيمه شيميايي سولفيت خنثي از ساقه كلزا مورد بررسي قرار گرفته است. پخت هاي مقدماتي با بهره گيري از ميزان مختلف مواد شيميايي شامل سولفيت سديم و نسبت سولفيت سديم به كربنات سديم ۳ به ۱ و زمان هاي متفاوت پخت، انجام گرفته و پس از تحليل نتايج بازده خمير كاغذها، خميركاغذهاي تهيه شده با ميزان ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ درصد سولفيت سديم و و زمان پخت ۲۰ دقيقه و نيز خمير كاغذهاي تهيه شده با ۱۲% سولفيت سديم و زمان هاي پخت ۲۰، ۴۰ و ۶۰ دقيقه براي بررسي ويژگي هاي مقاومتي كاغذ دست ساز برگزيده شدند. خميركاغذها تا درجه رواني ۴۰۰ ميلي ليتر استاندارد كانادائي پالايش شده و پس از آن كاغذ دست ساز ساخته شده است. شاخص مقاومت در برابر پاره شدن اين خميركاغذها بين ۶ تا mNm2/g7.5 و شاخص مقاومت در برابر كشش آنها بين ۳۵٫۶ تا Nm/g66.5 متغير بوده است. تاثير ميزان مواد شيميايي مصرفي و زمان پخت بر ويژگي هاي ياد شده در سطح %۵ معني دار بوده است. در اثر كاهش بازده، هر دو ويژگي افزايش يافته و در اثر زياد شدن مقاومت در برابر كشش، مقاومت در برابر پاره شدن نيز افزايش يافته است.