مقاله ارزيابي ويژگي هاي ژئوشيمي آلي سازند كنگان در ميدان پارس جنوبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در علوم زمين از صفحه ۹۵ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ويژگي هاي ژئوشيمي آلي سازند كنگان در ميدان پارس جنوبي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند كنگان
مقاله پيروليز راك – اول
مقاله كروماتوگرافي گازي
مقاله كروماتوگرافي گازي
مقاله طيف سنجي جرمي
مقاله سنگ منشا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي هرسيني عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معمارياني محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين مطالعه به منظور ارزيابي ويژگي هاي ژئوشيميايي سازند كنگان در چاه B واقع در ميدان گازي پارس جنوبي تجزيه هاي ژئوشيميايي (تجزيه هاي مقدماتي و تكميلي شامل پيروليز راك – اول، استخراج مواد آلي و تفريق بيتومن، كروماتوگرافي گازي و كروماتوگرافي گازي – طيف سنجي جرمي) روي نمونه هاي تهيه شده از مغزه هاي حفاري صورت گرفت. نتايج ژئوشيميايي بر اين امر دلالت مي كند كه نوع كروژن نمونه ها مخلوطي از انواع III و II بوده و بيانگر وجود مواد آلي با منشا دريايي و ورود اندكي مواد آلي با منشا خشكي به اين رسوبات است. ماده آلي اين نمونه ها، از يك سنگ منشا احتمالي با سنگ شناسي كلاستيك – كربناته توليد و در محيطي با شرايط احيايي – نيمه احيايي نهشته شده اند. در مجموع اين نمونه ها پتانسيل هيدروكربني فقير تا متوسط و درجه بلوغ شروع پنجره توليد نفت (اواخر دياژنز – اوايل كاتاژنز) را نشان مي دهند. بر اساس تجزيه كروماتوگرافي ستوني، نمونه ها متشكل از هيدروكربن هاي پارافينيك – نفتنيك و پارافينيك هستند. به نظر مي رسد كه مقادير ناچيز هيدروكربن هاي بررسي شده در سازند كنگان، به صورت برجا توليد شده اند.