مقاله ارزيابي ويژگي هاي کيفي سيستم اطلاعاتي حسابداري (مطالعه موردي: شرکت پتروشيمي بندرامام) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۱۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: ارزيابي ويژگي هاي کيفي سيستم اطلاعاتي حسابداري (مطالعه موردي: شرکت پتروشيمي بندرامام)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري
مقاله اطلاعات حسابداري
مقاله سيستم اطلاعاتي حسابداري
مقاله ويژگي هاي سيستم اطلاعاتي حسابداري
مقاله حسابداري مديريت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دستگير محسن
جناب آقای / سرکار خانم: غالبي رجا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه به جرات مي توان گفت که هر تصميم مديريت، آثار و نتايج مالي در پي داشته و به همين جهت مديريت براي اخذ هر تصميمي به اطلاعات مالي نيازمند است. وظيفه تهيه اين اطلاعات و پردازش آنها به عهده سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري است. هدف اصلي اين پژوهش بررسي اين مساله است كه آيا سيستم حسابداري موجود در شركت پتروشيمي بندر امام اطلاعات مورد نياز را جهت تصميم گيري مديران فراهم مي كند. اين امر، در اين پژوهش که جامعه آماري آن مديران شرکت پتروشيمي بندر امام مي باشد مورد بررسي قرار گرفته است. در اين پژوهش که ترکيبي از روشهاي کتابخانه اي و ميداني مي باشد و از نظر زماني از نوع تحقيقات مقطعي است، فرضيه ها به بررسي ويژگي هاي کيفي سيستم اطلاعاتي حسابداري يعني قابل فهم بودن، مربوط بودن، قابل اتکا بودن، قابل مقايسه بودن و به موقع بودن پرداخته اند. براي جمع آوري داده هاي اين پژوهش از پرسشنامه با مقياس طيف ليکرت و براي ارزيابي فرضيه ها از آزمونZ  نرمال استفاده شده است. نتيجه حاصل از پژوهش گوياي آن بود که سيستم حسابداري پتروشيمي بندر امام ويژگي هاي کيفي سيستم اطلاعاتي را در بردارد.