مقاله ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان در زنجيره تامين در حالت منبع يابي منفرد با رويکرد فازي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در مدرس علوم انساني از صفحه ۱۲۷ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و انتخاب تامين کنندگان در زنجيره تامين در حالت منبع يابي منفرد با رويکرد فازي
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتخاب تامين کنندگان
مقاله تصميم گيري چند معياره فازي
مقاله زنجيره تامين
مقاله TOPSIS فازي
مقاله منبع يابي منفرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرنژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيليان مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعه مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از عوامل مهم بقا در محيط پر رقابت امروزي، کاهش هزينه هاي توليد محصول مي باشد. انتخاب تامين کنندگان مناسب مي تواند به شکل قابل ملاحظه اي هزينه هاي خريد را کاهش و قابليت رقابت پذيري سازمان را افزايش دهد، چرا که در بيشتر صنايع، هزينه مواد خام و اجزاي تشکيل دهنده محصول، قسمت عمده اي از بهاي تمام شده محصول را در بر مي گيرد. هدف از اين مقاله ارايه يک روش تصميم گيري فازي براي مسايل انتخاب تامين کنندگان در زنجيره تامين است. در دهه اخير چگونگي تعيين مناسبترين تامين کننده به عنوان يک عامل استراتژيک در زنجيره تامين مورد توجه قرار گرفته است.
ماهيت اين نوع تصميمها معمولا پيچيده و فاقد ساختار مشخصي است و بسياري از معيارهاي عملکرد کمي و کيفي از قبيل، کيفيت، قيمت، انعطاف پذيري و زمان تحويل بايد براي تعيين مناسبترين تامين کننده مورد توجه قرار گيرد. در اين مقاله از عبارتهاي کلامي که به وسيله خبرگان ارايه مي شود براي ارزيابي و تعيين عملکرد هر تامين کننده نسبت به هر معيار و تعيين وزن معيارها استفاده شده است. رتبه بنديهاي کلامي به وسيله اعداد فازي مثلثي و ذوزنقه اي بيان شده اند و در نهايت از روش تصميم گيري چند معياره (MCDM) در محيط فازي براي انتخاب تامين کنندگان استفاده شده و يک روش براي محاسبه وزن و رتبه بندي گزينه ها در تکنيک  TOPSISفازي ارايه شده است. در نهايت يک مثال براي نشان دادن فرايند حل ارايه شده است.