مقاله ارزيابي و برآورد ظرفيت هاي تجاري كالايي دوجانبه ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در دانش و توسعه از صفحه ۹۵ تا ۱۲۶ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و برآورد ظرفيت هاي تجاري كالايي دوجانبه ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اروپا
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه تجارت
مقاله ظرفيت تجاري
مقاله امکان مبادله
مقاله پتانسيل تجاري دوجانبه
مقاله ايران و اتحاديه اروپا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني ميرعبداله
جناب آقای / سرکار خانم: پرمه زورار

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با هدف ارزيابي و برآورد ظرفيت هاي تجاري كالايي دوجانبه بين ايران و ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا با استفاده از چهار شاخص درايسدل، كسينوس، پتانسيل تجاري و مزيت نسبي آشكارشده طي دوره ۲۰۰۳-۱۹۹۹ تدوين شده است. برآورد پتانسيل صادراتي ايران به اعضاي اتحاديه اروپا نشان مي دهد بيشترين پتانسيل صادراتي ايران به آلمان بوده است و ايتاليا، هلند، فرانسه و بلژيك در رتبه هاي بعدي قرار دارند. در مقابل كمترين پتانسيل صادراتي ايران به كشورهاي تازه عضويت يافته شامل اسلووني، ليتواني، لتوني، اسلواكي، استوني و مالت تعلق دارد. انگليس بالاترين درصد استفاده نشده از پتانسيل صادراتي ايران در بين اعضاي اتحاديه اروپا را دارد (۸۹ درصد) و پس از آن هلند، ايرلند، فنلاند و پرتغال قرار دارند. همچنين، برآورد پتانسيل وارداتي ايران از اتحاديه اروپا نشان مي دهد بيشترين پتانسيل وارداتي ايران به آلمان تعلق داشته و ايتاليا، فرانسه و بلژيك در مراتب بعد قرار دارند. در مقابل كمترين ارزش پتانسيل وارداتي ايران به قبرس، ليتواني، لتوني، استوني و مالت تعلق دارد. محاسبه شاخص درايسدل در جريان مبادلات تجاري ايران به اعضاي اتحاديه اروپا نشان مي دهد در سال ۱۹۹۹ ايتاليا داراي بالاترين اكمال تجاري با ايران بوده و پس از آن لهستان، اسلواكي، ليتواني و اسپانيا قرار دارند، در مقابل استوني، لتوني و ايرلند كمترين اكمال تجاري با ايران را دارا هستند. اين شاخص طي دوره، با تغيير و نوسان هايي مواجه بوده و در سال ۲۰۰۳ ليتواني، يونان، ايتاليا، هلند، اسپانيا و فنلاند داراي شاخص درايسدل بيشتر از يك، و براي بقيه اعضا كمتر از يك بوده است. شاخص كسينوس صادرات ايران و واردات ا عضاي اتحاديه اروپا بيانگر آن است كه در بين اين كشورها، قبرس و ايرلند بيشترين و مالت كمترين پتانسيل همكاري تجاري با ايران را دارند. شاخص كسينوس واردات ايران و صادرات اعضاي اتحاديه اروپا نيز نشان مي دهدكه انگليس و اتريش بيشترين و قبرس و مالت كمترين پتانسيل همكاري تجاري را با ايران دارند. ۲۵ كشور اتحاديه اروپا همراه با ايران ۴۹۴۴ كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي آشكار شده برخوردارند كه ايتاليا با ۲۰۹۷ و مالت با ۱۶۸ كالا بترتيب بيشترين و كمترين كالاي مزيت دار را دارا هستند. از ۴۹۴۴ كالاي صادراتي داراي مزيت نسبي اتحاديه اروپا و ايران، ۴۶۳۷ كالا (۹۴ درصد) به اتحاديه اروپا و تنها ۳۰۷ كالا (۶ درصد) به ايران تعلق دارد.