مقاله ارزيابي و بررسي انتقال تکنولوژي در توليد موتورهاي ديزلي (تجزيه و تحليل مـولفه هاي تکنولوژي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۳۱ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و بررسي انتقال تکنولوژي در توليد موتورهاي ديزلي (تجزيه و تحليل مـولفه هاي تکنولوژي)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکنولوژي
مقاله انتقال تکنولوژي
مقاله سخت افزار
مقاله اطلاع افزار
مقاله انسان افزار
مقاله سازمان افزار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاظم نژادواقفي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: موسي خاني مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف تجزيه و تحليل ابعاد تکنولوژي و آشنايي با مشکلات انتقال آن در صنعت ساخت و توليد موتورهاي ديزلي در کشور جهت دستيابي به راه حل هاي ممکن انجام شده است. روش تحقيق از نوع کاربردي با استفاده از متد توصيفي است. براي جمع آوري اطلاعات از روش هاي ميداني و کتابخانه اي استفاده شده است. تحليل داده ها از طريق نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمونهاي T-Test و کروسکال واليس انجام گرفته است. نتايج حاصل از آزمونها نشان مي دهد که فرضيه هاي مربوط به متغير سخت افزار و اطلاعات افزار و انسان افزار تاييد ولي متغير سازمان افزار تاييد نشده است. همچنين رابطه معني داري بين متغيرهاي تجربه، تحصيلات و سن افراد بر نقطه نظرات آنان وجود ندارد.