مقاله ارزيابي و تحليل مسكن روستايي استان سيستان و بلوچستان و پيشنهاد جهت گيري آتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۹۶ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: ارزيابي و تحليل مسكن روستايي استان سيستان و بلوچستان و پيشنهاد جهت گيري آتي
این مقاله دارای ۴۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستان و بلوچستان
مقاله روستا
مقاله مسکن روستايي
مقاله سياستگذاري مسکن روستايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرتيپي پور محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نياز روستاها به مسكن مناسب و محيط مطلوب كالبدي با اقدامات گسترده اي مانند تهيه و اجراي طرح هاي هادي و نوسازي و بهسازي مسكن روستايي طي چند دهه پس از انقلاب همراه شده است. در اين راستا طي ۳۰ سال پس از انقلاب ۱۸۴۶۹ طرح هادي روستايي تهيه و اجرا و حدود ۱۷۰۰۰۰۰ واحد مسكوني در روستاها نوسازي و بازسازي شده است (۱۳۸۷، بنياد مسکن انقلاب اسلامي)، اما در كشور پهناوري مانند ايران که از تنوع جغرافيايي، اقليمي، قومي و اقتصادي بسياري برخوردار است؛ نيازها و كاستي هاي مسکن روستايي در مناطق مختلف متفاوت است. سيستان و بلوچستان از استان هاي پهناور کشور است که روستاهاي آن از اقدامات فوق مستثني نبوده بطوريکه تا پايان سال ۸۷ حدود ۶۲۰ طرح هادي و حدود ۳۰۰۰۰ واحد مسکوني آنها نوسازي شده که چنانچه واحدهاي بازسازي شده در نتيجه سوانح را به آنها اضافه نماييم رقم قابل توجهي خواهد بود (۱۳۸۶، سرتيپي پور و همکاران). نگاه سيستمي به کالبد و مسکن روستاها بطوري که اجزا تشکيل دهنده سکونتگاه و مسکن را شناسايي و ارتباط آنها با يکديگر را کشف نمايد در شکل گيري توسعه روستايي و کالبدي و مسکن مناسب اثرات تعيين کننده اي به جاي مي گذارد (Gray, 2004). اين که بدانيم اجزاي تشکيل دهنده واحد مسکوني (مواد و مصالح، سازه، فضاهاي معماري، زيبايي، عملکرد، و …) عناصري به هم پيوسته و مرتبط با يکديگرند که در تعامل با هم مسکن را شکل مي دهند و ارتباط و هماهنگي بين آنهاست که مي تواند مسکن مطلوب را بوجود آورد، اصلي اساسي است که بايد در طرح هاي بهسازي و نوسازي مسکن مورد توجه قرار گيرد (۱۳۸۴، سرتيپي پور). اين مقاله با اتکا به بررسي داده هاي طرح نمونه گيري ويژگي هاي مسکن روستايي سال ۸۲ ابتدا وضعيت مسکن روستايي استان را در ۴ زمينه شامل شرايط استحكام (امنيت)، برخورداري (آسايش)، اقتصادي معيشتي (كاركرد معيشتي و نقش اقتصادي) و زيست محيطي (هماهنگي با محيط و آسيب هاي زيست ناشي از مسكن) مورد ارزيابي قرار داده و سپس به منظور سياست گزاري در جهت رفع مشکلات و کاستي هاي موجود پيشنهاداتي متناسب با شرايطي که استان از آن برخوردار است ارائه مي نمايد.